Ukategorisert

Bruker muligens tilskudd som en del av valgkampen

Ettersom søknadsfristen er satt til 1. september, skal vi ikke se bort ifra at regjeringspartiene bruker tilskuddene som en del av valgkampen for å kjøpe seg oppslutning ved valget.

Regjeringspartiene gjorde det samme i 2017, nemlig delte ut skattefinansierte penger som gaver. Kandidater ved stortingsvalget brukte tilskuddene rått i valgkampen, og markedsførte eget parti og eget kandidatur.

Regjeringen gir 11 millioner kroner til prosjekt som skal gi unge gode opplevelser med fisk og sjømat.

Dagens regjering og stortingsflertall burde sørget for at slike skattefinansierte tilskuddsordninger ble avviklet.

Mest lest

Arrangementer