Ukategorisert

Spørsmål om seksuell trakassering i Forsvaret

8 805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart på spørreundersøkelsen, en undersøkelse som har dominert deler av samfunnsdebatten etter at svarene ble kjente for offentligheten.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, har stilt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) et skriftlig spørsmål. SV-representanter vil vite hvordan forsvarsministeren skal følge opp rapporten og hvilke tiltak blir iverksatt for å endre kulturen i hele Forsvaret?

Svarene fra undersøkelsen er nedslående. Mange av personene i Forsvaret gjennomfører en tvangstjeneste for staten.

Forsvarsministeren har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Hele spørsmålet:
«Denne uken har rystende tall og historier fra Forsvaret kommet fram. Undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret gjennomført høsten 2018 viser at over 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt bare det siste året. Undersøkelsen forteller også om seksualisert språk og annen krenkende adferd.
Hvordan vil Forsvarsministeren følge opp denne rapporten, og hvilke tiltak vil iverksettes for å endre kulturen i hele Forsvaret?»

Tags:

Mest lest

Arrangementer