Ukategorisert

Privatdrevet ambulansetransport bør være målsettingen

Med dagens system der skattebetalerne finansierer norsk helsevesenet bør det være en målsetting om best mulig bruk av pengene. Private aktører kan og bør drive ambulansetjeneste.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FrP, stiller helseminister Bent Høie (H) et godt skriftlig spørsmål, et spørsmål der både stortingsrepresentanten og statsråden bør være enige. Hoksrud ønsker svar på om det er et mål for statsråden at ambulansetjenesten skal drives av det offentlige og hva syns han om de økte kostnadene dette medfører?

Sykehuset i Telemark har bestemt, at de selv skal ta seg av ambulansetjenesten i Bamble kommune. En ambulansetjeneste som i generasjoner har vært drevet av private. Spørsmålet kan utvilsomt tolkes som en hilsen hjem fra stortingsrepresentanten, men i en god sak kan det være fornuftig å sende en hilsen til velgerne.

Bent Høie har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Hele spørsmålet:
«: Sykehuset i Telemark har nå bestemt seg for at de selv skal ta seg av ambulansetjenesten i Bamble kommune. En ambulansetjeneste som i generasjoner har vært drevet av private. Overtagelsen av ambulansetjenesten vil medføre økte årlige driftskostnader og det uten at det er grunn til å tro at tjenestene blir noe bedre.

Er det et mål for statsråden at ambulansetjenesten skal drives av det offentlige og hva syns han om de økte kostnadene dette medfører?»

Mest lest

Arrangementer