Ukategorisert

Kommunaldepartementet er på kommunelovturné

Byråkrater og politikere lærer denne måneden og i april, mer om den nye kommuneloven som trer i kraft til høsten.

15 ansatte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ti jurister fra KS deltar på den omfattende turneen. Turneen startet i Bodø på tirsdag.

Departementet og KS arrangerer 15 regionale samlinger der alle viktige deler av den nye loven blir gjennomgått.

Kommuneloven er en viktig lov som påvirker lokalpolitikere, ansatte i kommunene, personer med tilknytning til interkommunale samarbeid og innbyggere.

Liberalere politikere bør møte opp samlingen i sin region.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
    I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.