Ukategorisert

Hva har statsråden gjort for å få ned ventetiden på passkontorene?

Det å få utstedt pass bør være uproblematisk i Norge, men det er ventelister hos politiet.

–Det er stor pågang på bestilling av pass i Oslo og østlandsområdet. Vi beklager dette. Hvis du ikke får time på ditt nærmeste passkontor, anbefaler vi at du sjekker andre passkontorer i nærheten. Politiet legger fortløpende ut ledige timer på nett, og vi anbefaler at du sjekker jevnlig. Det har politiet skrevet på Politiet.no, noe Liberaleren har skrevet om tidligere.

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har sendt et skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Stortingsrepresentanten lurer på hvilke grep statsråden har gjort for å få ned den lange ventetiden på passkontorene?

Justis- og innvandringsministeren har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Passkontor har blitt lagt ned eller forsvinner i løpet av kort tid. Kuttene kommer av, veldig enkelt forklart, at passkontorene ikke tilfredsstiller kravene til fysisk sikrede lokale, eller ansatte som mangler ID-faglig kompetanse. Dette må politikerne fikse, for pass bør være like naturlig som brød.

Mest lest

Arrangementer