Ukategorisert

Konsekvensen av rask nedstengning av norsk sokkel

Terje Halleland, stortingsrepresentant for FrP, stilte et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP).

Stortingsrepresentanten ville vite om statsråden kunne gi et anslag på hva en rask nedstengning av norsk sokkel faktisk vil koste oss?

Finansminister Siv Jensen har besvart spørsmålet. Finansministeren mener en rask nedstenging av petroleumsvirksomheten ville ha medført at tilførslene til oljefondet opphørte og ville via handlingsregelen etter hvert medføre et behov for sterk innstramming i offentlig virksomhet og velferd i Norge. Basert på de nevnte formuestallene fra nasjonalbudsjettet ville en umiddelbar stengning av sektoren koste staten 5100 mrd. kroner, tilsvarende drøyt 150 mrd. kroner i forventet realavkastning hvert år. I tillegg ville private, i Norge og utlandet, ha et formuestap på 900 mrd. kroner, tilsvarende rundt 30 mrd i forventet årlig realavkastning, ifølge svaret som ligger på Regjeringen.no.

Politikere og parti som ønsker rask nedstengning av norsk sokkel, bør vise dette i de alternative budsjettene. De bør foreslå store kutt i offentlig sektor og store om-prioriteringer. Dessverre er det nyanser som skiller de største partiene i økonomisk politikk. De er enige om mange av utgiftspostene, men noen av partiene svekker inntektene gjennom retorikk om nedstengning av norsk sokkel.

For liberalister og liberalistisk politikk ville det vært en fordel om politikerne fikk mindre penger å rutte med.

Mest lest

Arrangementer