Ukategorisert

Stortinget svekker lokaldemokratiet

Det optimale er at kommunene er selvstendige enheter med mye frihet, frihet til å drive slik mange norske kommuner driver i dag og selvstyre til å drive annerledes der politikerne setter klare grenser for politikk.

Uansett flertall på Stortinget og uansett regjering, får kommunene redusert selvstyre. De to siste sakene fra sentralt hold er, innskrenkning i eiendomsskatten og bemanningsnormer i skolen.

Endringene i eiendomsskatten er det forresten få liberalister som klager på ettersom det kan gi lavere skatt.

Det bør være en målsetting med så mye frihet som mulig til kommunene, selv om dette trolig gir ulik styring. Gunn Marit Helgesen, leder i KS, vil ta opp spørsmålet om kommunalt selvstyre på årets første konsultasjonsmøte, ifølge Kommunal Rapport

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer