Ukategorisert

Nei til barndom i buss

En typisk senterpartisak med overdrivelse!

Det er få foreldre, byråkrater og politikere, som ønsker at barna skal tilbringe mye tid i buss. Transport er en byrde på mange måter, men biler og busser er nødvendig.

Det har blitt lagt ned mange grunnskoler i Norge, og skoler har blitt lagt ned helt uavhengig av sammensetning av kommunestyrene. Når kommunepolitikerne skal få budsjettene i balanse, må de enten øke inntektene gjennom skatter og avgifter og/eller kutte i utgifter. Mange kommuner har økt inntektene de siste årene, blant annet gjennom eiendomsskatt. Til tross for skatteøkninger, er det lite penger til driften. Dermed er det naturlig å legge ned små skoler, skoler med få elever. Det gir økonomisk gevinst, uten store negative konsekvenser for en stor del av befolkningen.

For lokalpolitikere som sliter med å sette grenser for politikk og som misliker konkurranseutsetting, blir valgmulighetene begrenset. Senterpartiet er blant de dårlige til å effektivisere kommunal sektor, og dermed blir skolenedleggelser naturlig.

Nationen.no meldte i 2016, at 177 grunnskoler var lagt ned siden 2001. En konsekvent av dårlig politisk håndverk i mange kommuner.

På landsmøtet i Senterpartiet i helgen, blir en resolusjon med overskriften «Nei til barndom i buss» behandlet. Sogn og Fjordane Senterparti vil ha en gjennomgang av regelverket for reisetid til skolen.

Lokalpolitikere trenger ikke legge ned skoler dersom de finner inndekning på andre måter. Privatisering, altså en klar grense for politikk, kan være en av måtene.

Senterpartiet avholder landsmøte førstkommende helg på Hamar.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
    Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
  • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
    Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.
  • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
    Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.