Ukategorisert

Rødt ønsker et annerledes samfunn, men det er store likheter med regjeringspartiene

I helgen avholder Rødt landsmøte, et landsmøte som sikkert vil feire gode meningsmålinger og forberede partiet til kommunevalgkampen.

For mange av Liberalerens lesere er det forståelig nok utenkelig å stemme på Rødt. Rødt gir blaffen i den private eiendomsretten og andre viktige friheter, men likheten til regjeringspartiene i praktisk politikk er stor. Det sier ganske mye om Høyre, FrP, Venstre og KrF.

I budsjettforslaget til Rødt for 2019, foreslo partiet skatte- og avgiftsøkninger på til sammen 39 milliarder kroner. Det er veldig mye penger, men lite i statsbudsjettsammenheng. Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i praktisk politikk.

Politikere bør kutte skatter drastisk
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse, og mange stortingsrepresentanter er mer enige enn uenige med Rødt.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami