Ukategorisert

Statens eierberetning 2018

Tirsdag ble statens eierberetning for 2018 offentliggjort, en rapport som viser at staten har enormt eierskap i ulike selskap.

Eierskapsberetningen gir oversikt over resultatene og viktige hendelser for selskapene hvor staten er eier. Statens eierberetning inneholder også en kort beskrivelse av statens eierstyring, inkludert hvilke forventninger staten som eier har til selskapene og hvordan staten som eier følger opp forventningene.

Stortingsflertallet og regjeringen bør selge seg kraftig ned, gjerne helt ut av næringslivet, slik Entra-aksjer ble solgt tidligere i vår.

Mest lest

Arrangementer