Ukategorisert

Eiendomsskatt og Liberalistene

Dersom Liberalistene stiller til valg i din kommune, kan du stemme på et parti og politikere som ønsker å avvikle eiendomsskatt.

Liberalistene ønsker lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. For kommuner som har eiendomsskatt betyr det forslag om å avvikle den kommunale eiendomsskatten.

For å få dette til kommer politikere fra Liberalistene til å kutte i skatefinansierte utgifter i sine budsjettforslag i neste valgperiode.

–En kommune kan komme i en situasjon der de er avhengig av ekstraordinær finansiering av eksempelvis kommunens infrastruktur. I slike tilfeller kan skatte- og avgiftsøkninger være påkrevet, men slik økning skal bindes til den konkrete investeringen, ha tidsfestet opphørsdato i vedtaket og avvikles tidligere enn opphørsdato straks investeringen er dekket inn, har Liberalistene skrevet i valgprogrammet for kommende periode.

Mest lest

Arrangementer