Ukategorisert

371 kommuner med eiendomsskatt i 2019

Når eiendomsskatt først har blitt innført, er det vanskelig å avvikle skatten. Mange lokalpolitikere blir avhengige av inntektene.

Det er 371 kommuner med eiendomsskatt i 2019, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Eiendomsskatt bør være en valgkampsak i alle de 371 kommunene som har skatten. Eiendomsskatt forsinker en nødvendig effektivisering og modernisering av kommunal sektor.

Eiendomsskatteinntektene til kommunene økte med fire prosent fra 2017 til 2018. Det er mindre enn hva som har vært tilfellet i perioden 2015-2017. I 2015 – 2017 var den årlige økningen mellom ti og 16 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer