Ukategorisert

Konkurranse på jernbane betyr mindre bruk av skattefinansierte penger på persontogtilbudet

Mer reell frihet får vi gjennom å beholde mer av egne penger. Jo lavere skattefinansiert forbruk, jo enklere blir det å beholde en større andel av egne penger.

Det er ett av poengene samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) prøver å få frem etter at Jernbanedirektoratet mandag kunngjorde at kontrakten om å drifte personvogntilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal gå til SJ Norge.

Konkurranseutsetting av jernbanesektoren er en del av moderniseringen for å få mer igjen for skattefinansierte penger. Konkurranseutsetting er langt fra perfekt, men konkurranse gir en rekke fordeler.

Jernbanedirektoratet har en målsetting om å signere kontrakten med SJ Norge i slutten av juni. SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ, som er 100 prosent eid av den svenske staten. Liberalister i Sverige bør arbeide for privatisering av SJ.

Hva er konkurranseutsetting
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt skattefinansiert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer