Notiser

Seks av ti bor i kommuner som oppfyller rensekravene

I 2018 hørte 59 prosent av landets innbyggere, som er tilknyttet kommunalt avløp, inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt. Dette utgjør en økning på to prosentpoeng sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Vann og avløp er selvkostområde i kommunene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer