Ukategorisert

Lokalpolitikere med kommuner i ROBEK bør være flaue

Med de økonomiske overføringene kommunene har fått de siste årene, bør det være flaut for kommuner som er i ROBEK.

ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Den siste oppdateringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, foretatt 2. juli, viser elleve kommuner i registeret. Politikere i de elleve kommunene har gjort en dårlig jobb som har havnet i ROBEK.

Kommuner i ROBEK med uansvarlige politikere er:
Halden, Austrheim, Bremanger, Sande, Giske, Eide, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Moskenes og Torsken.

Når du stemmer ved valg 2019 bør du stemme på parti og politikere som holder igjen på skattefinansiert forbruk.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.