Ukategorisert

Lokalpolitikere med kommuner i ROBEK bør være flaue

Med de økonomiske overføringene kommunene har fått de siste årene, bør det være flaut for kommuner som er i ROBEK.

ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Den siste oppdateringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, foretatt 2. juli, viser elleve kommuner i registeret. Politikere i de elleve kommunene har gjort en dårlig jobb som har havnet i ROBEK.

Kommuner i ROBEK med uansvarlige politikere er:
Halden, Austrheim, Bremanger, Sande, Giske, Eide, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Moskenes og Torsken.

Når du stemmer ved valg 2019 bør du stemme på parti og politikere som holder igjen på skattefinansiert forbruk.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami