Ukategorisert

«Gratis» SFO betyr skattefinansiert SFO

Skolefritidsordning blir trolig en valgkampsak, både i nasjonal ordveksling og i debatter i mange av kommunene.

Debatter om Skolefritidsordningen (SFO), hører hjemme i lokalvalgkampen. Rammene har blitt lagt nasjonalt, men kommunene har stor frihet i hvordan organisere tilbudet.

Kommunene er pliktig til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. til 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov 1. til 7. klassetrinn.

Skolefritidsordningen bør bli gratis, mener over 70 prosent av respondentene i en undersøkelse Sentio Research Norge for Fagforbundet. Det melder Dagsavisen.

Ingen ting i regi av det offentlige er gratis, men finansiert av skatter og avgifter. Strengere rammer fra nasjonalt hold, for eksempel på pris, gir kommunene mindre frihet til å organisere tilbudet. Det bør være en fordel, spesielt for brukerne, at skoleeiere har frihet og fleksibilitet. Det gir mangfold og konkurranse, og kommunene kan lære av hverandre.

På lang sikt skille bør det bli et skille mellom utdanningssektoren og offentlig sektor, men vi er langt unna et skille uansett valgresultat i 2019 og 2021. Politikere ønsker å styre, noen mer enn andre, men fellesnevneren er politisk makt over foreldre og foresatte.

Jo mer politikerne vil skattefinansiere, jo mindre beholder du av egne penger!

Mest lest

Arrangementer