Kommentar

Kunnskapsministeren måtte svare på spørsmål om Unge Venstre-kampanje

Stortingsrepresentanter lar seg engasjere av behandlingen Unge Venstre har fått i skolevalgkampanjen.

Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, spurte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om statsråden er av den oppfatning at opplæringsloven gir videregående skoler hjemmel til å nekte et ungdomsparti å fremføre et budskap om regulering av cannabis, gjennom både ord og effekter, som del av en skolevalgkamp?

Sanner har allerede besvart spørsmålet:
–Opplæringsloven gir ikke fylkeskommunen som skoleeier adgang eller plikt til å beskytte elevene mot den type ytringer som vi her snakker om. Loven har riktignok en bestemmelse i § 9-6 om forbud mot reklame. Den skal hindre at elever blir utsatt for reklame som i stor grad kan påvirke deres holdninger, adferd eller verdier, blant annet på skolens område. Denne bestemmelsen kan også omfatte politisk reklame. Men den gir ikke hjemmel til å hindre politiske partier i å fremme sine synspunkter på skolens område i forbindelse med skolevalg. Utdanningsdirektoratet har i anledning det kommende kommunevalget invitert politiske partier til videregående skoler for å gjennomføre skolevalg. Dette innebærer at de politiske partiene kan fremme sine synspunkter og begrunne disse gjennom debattinnlegg, valgtorg og utdeling av valgkampmateriell. Partiene må da stå fritt til å fremme de sakene og synspunktene som de selv ønsker. Jeg legger til grunn at skolevalgene blir gjennomført på en god og forsvarlig måte, i tråd med anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet. Jeg mener det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Dersom skoleeier gjør begrensninger i partienes argumentasjon og symbolbruk, kan dette ha motsatt effekt. Det kan også være i strid med verdier som er fremhevet i opplæringslovens formålsparagraf. Når partiene er invitert inn på skolen, må utgangspunktet være at de fritt kan bruke sin ytringsfrihet. Det går selvfølgelig en grense ved ulovlige ytringer. Det kan i særlige tilfeller også være aktuelt å begrense ytringer som ikke er ulovlige, men for eksempel er sterkt støtende. I slike tilfeller må ytringsfriheten veies opp mot elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2. Terskelen for å begrense politiske ytringer er imidlertid høy. Jeg kan derfor ikke se at skoleeier har grunnlag for å hindre Unge Venstre i å argumentere for legalisering av cannabis ved skolevalg, ifølge Jan Tore Sanner.

Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre, spurte kunnskaps- og integreringsministeren om opplæringsloven gir fylkeskommunene og/eller de videregående skolene adgang til å hindre ytringer som tar til orde for å endre lover/fjerne straffebud, som for eksempel Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, i forbindelse med skolevalgene?

Også dette spørsmålet har Jan Tore Sanner besvart med samme type svar som Venstre-representanten Grunde Almeland fikk fra statsråden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer