Kommentar

Kunnskapsministeren måtte svare på spørsmål om Unge Venstre-kampanje

Stortingsrepresentanter lar seg engasjere av behandlingen Unge Venstre har fått i skolevalgkampanjen.

Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, spurte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om statsråden er av den oppfatning at opplæringsloven gir videregående skoler hjemmel til å nekte et ungdomsparti å fremføre et budskap om regulering av cannabis, gjennom både ord og effekter, som del av en skolevalgkamp?

Sanner har allerede besvart spørsmålet:
–Opplæringsloven gir ikke fylkeskommunen som skoleeier adgang eller plikt til å beskytte elevene mot den type ytringer som vi her snakker om. Loven har riktignok en bestemmelse i § 9-6 om forbud mot reklame. Den skal hindre at elever blir utsatt for reklame som i stor grad kan påvirke deres holdninger, adferd eller verdier, blant annet på skolens område. Denne bestemmelsen kan også omfatte politisk reklame. Men den gir ikke hjemmel til å hindre politiske partier i å fremme sine synspunkter på skolens område i forbindelse med skolevalg. Utdanningsdirektoratet har i anledning det kommende kommunevalget invitert politiske partier til videregående skoler for å gjennomføre skolevalg. Dette innebærer at de politiske partiene kan fremme sine synspunkter og begrunne disse gjennom debattinnlegg, valgtorg og utdeling av valgkampmateriell. Partiene må da stå fritt til å fremme de sakene og synspunktene som de selv ønsker. Jeg legger til grunn at skolevalgene blir gjennomført på en god og forsvarlig måte, i tråd med anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet. Jeg mener det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Dersom skoleeier gjør begrensninger i partienes argumentasjon og symbolbruk, kan dette ha motsatt effekt. Det kan også være i strid med verdier som er fremhevet i opplæringslovens formålsparagraf. Når partiene er invitert inn på skolen, må utgangspunktet være at de fritt kan bruke sin ytringsfrihet. Det går selvfølgelig en grense ved ulovlige ytringer. Det kan i særlige tilfeller også være aktuelt å begrense ytringer som ikke er ulovlige, men for eksempel er sterkt støtende. I slike tilfeller må ytringsfriheten veies opp mot elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2. Terskelen for å begrense politiske ytringer er imidlertid høy. Jeg kan derfor ikke se at skoleeier har grunnlag for å hindre Unge Venstre i å argumentere for legalisering av cannabis ved skolevalg, ifølge Jan Tore Sanner.

Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre, spurte kunnskaps- og integreringsministeren om opplæringsloven gir fylkeskommunene og/eller de videregående skolene adgang til å hindre ytringer som tar til orde for å endre lover/fjerne straffebud, som for eksempel Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, i forbindelse med skolevalgene?

Også dette spørsmålet har Jan Tore Sanner besvart med samme type svar som Venstre-representanten Grunde Almeland fikk fra statsråden.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jarle Larsen
Jarle Larsen
2 years ago

Bakmannen Jan Erik Bresil fra Norsk Narkotikapolitiforening NNPF sto bak mesteparten eller alt bråket med sin undergravende virksomhet mot demokratiet med beskjed eller ordre til fylkeslederne om å stoppe unge venstre i sin iverhet med cannabis kampanjen sin. Politiet er gamle kjenninger og dette siste her fikk Foreningen Tryggere Ruspolitikk til å skrive brev til Politidirektoratet og legge frem ei lang liste med kritikkverdig og lovstridig virksomhet over alt fanteriet til Jan Erik Bresil og NNPF. Men det preller av som vann på gåsa på den konforme opportunisten. Les mer om den samfunnsfiendtlige virksomheten til Bresil og NNPF på min… Read more »

Fra arkivet