Kommentar

Mener Norsk Narkotikapolitiforening bør bytte navn

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ikke lenger kan ha ordet «politi» i navnet sitt etter innblandingen i Unge Venstres skolevalgkamp.

Unge Venstre ble hindret i argumentasjonen for lovlig salg av cannabis, og opplevde ubehagelige oppringinger fra politiet og fysiske konfrontasjoner med skoleansatte.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ber Politidirektoratet anmode Norsk Narkotikapolitiforening om å fjerne politi fra organisasjonens navn. Noen av medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening var veldig aktive i sensuren av Unge Venstre i skolevalgkampen. På grunn av navnet kan mange oppfatte Norsk Narkotikapolitiforening som politi, og narkotikapolitiforeningen er ikke norsk politi selv om en betydelig masse av medlemmene jobber i politiet.

Filter Nyheter kunne forrige uke avsløre at Norsk Narkotikapolitiforening kontaktet Rogaland fylkeskommune med påstander om at skolene ville bryte opplæringsloven hvis Unge Venstre fikk promotere cannabislegalisering under skolevalgkampen. Samme juridiske begrunnelse ble deretter gitt av fylkesutdanningssjef Joar Loland i en e-post til skolene om at «agitasjon for legalisering» ikke ville aksepteres.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har i svar til stortingsrepresentanter, skrevet at opplæringsloven gir ikke fylkeskommunen som skoleeier adgang eller plikt til å beskytte elevene mot den type ytringer som vi her snakker om

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Organisasjonen jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
  • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
    Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?