Magasin

Innvandring er populært

Det er lett å få et inntrykk av at nordmenn er mot innvandring når man følger debatten i media og sosiale medier. Det skyldes nok mest at innvandringsmotstanderne er vært fanatiske og roper og deler i vilden sky. Nordmenn er imidlertid positive til både innvandrere og innvandring, noe som bekreftes årlig av SSBs undersøkelse om norske holdninger.

De mest positive er kvinner, ungdom, mennesker med høy utdanning og folk i tettbygde strøk, og da spesielt mennesker i Oslo og Akershus. Det siste er naturlig siden de i størst grad ser at innvandrere ikke er farlige, men tvert imot bidrar positivt.

I figurene nedenfor er de som er helt enige og nokså enige slått sammen. Det samme gjelder uenighet. Merk også at positiv holdning annenhver gang er formulert som enig og uenig. Alle figurene er fra rapporten.

Innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.

31 prosent var helt enig i dette, mens kun 3 prosent var helt uenig. I aldersgruppen 16 – 24 er 87,7% enige, mens 70,7% av dem i aldersgruppen 67 – 79 er enige.

Innvandrere misbruker ikke sosiale velferdsordninger

25 prosent var helt uenige i dette spørsmålet, mens kun 7 prosent var helt enige. I aldersgruppen 16 – 24 er 67,2,7% uenige, mens 42,1% av dem i aldersgruppen 67 – 79 er uenige.

Innvandrere beriker det kulturelle livet

38 prosent er helt enige i dette utsagnet, mens kun 5 prosent er helt uenig. I aldersgruppen 16 – 24 er 82,8% enige, mens 66,1% av dem i aldersgruppen 67 – 79 er enige.

Innvandrere er ikke kilde til utrygghet

29 prosent var helt uenige i dette utsagnet, mens kun 8 prosent var helt enige. I aldersgruppen 16 – 24 er 71,1% uenige, mens 50,6% av dem i aldersgruppen 67 – 79 er uenige. I Oslo og Akershus, der det er flest innvandrere, er det færrest som mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet. Kun 19,2% mener dette, mens 66,2% er uenige. Det er jo også slik at drapstallene i Oslo er de laveste på 20 år.

Arbeidsinnvandring positivt for norsk økonomi

26 prosent var helt enige i utsagnet, mens kun 4 prosent var helt uenig. I aldersgruppen 16 – 24 er 71,6% enige, mens 63,0% av dem i aldersgruppen 67 – 79 er enige.

En liberalistisk vinnersak

Mange liberalister har ikke forstått hvilken vinnersak en innvandringsvennlig politikk er. Det er naturlig siden de fleste har sin bakgrunn enten i Fremskrittspartiet eller blant mer konservative ikke-sosialister på høyresiden. Dette er miljøer der svært mange er skeptiske til innvandring, for å si det med fine ord. Det er nok heller ikke langt mellom dem som misliker utlendinger og som tror på myten om at vi har masseinnvandring. Svært få er rekruttert fra miljøer med grunnleggende verdiliberale holdninger til innvandring.

Dette bildet viser at det ikke er snakk om noen masseinnvandring til Norge. Økningen i arbeidsinnvandring kom hovedsaklig fra øst-europeiske arbeidere etter EUs utvidelse i 2004.

Det er imidlertid et enormt marked der ute av unge kvinner med høy utdanning i byer som er positive til innvandring. Dette er imidlertid ikke bare små grupper. Folk flest er positive til innvandring.

Siden høyresiden er så skeptiske til innvandring, er de et lett bytte for en venstreside som vil fremstå som positive til innvandring. De klarer både det og å være tilhenger av innvandringsstopp. Jeg skal skrive mer om dette i en senere artikkel.

Et entydig budskap der man sier at man er innvandringsvennlige, mener at innvandrere beriker det norske samfunn kulturelt og økonomisk og ønsker at mennesker skal få lov til å komme til Norge for å arbeide, har stor gjennomslagskraft. Det er ingen grunn til å legge til at dette kun gjelder ikke-kriminelle innvandrere og de som ikke går på trygd. De flest er nemlig ikke redde for dette, og det bidrar kun til å tilsløre et grunnleggende liberalt budskap. Det er få liberalistiske saker som er så populære som en innvandringsvennlig politikk.

Mest lest

Arrangementer