Kommentar

Hvor nyansert blir NRK om klima?

Tirsdag 28. januar kunne nettavisen Journalisten melde om NRKs arbeide med klima fremover.

I NRKs såkalte strategidokument antydes det at «de som fornekter klimavitenskapen», ikke skal slippes til så ofte fordi det kan gi publikum et inntrykk av mer uenighet blant forskerne enn det er.

La oss forutsette at FNs klimapanel – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – i hovedsak har rett.

Kritisk til klimapanelet?

Det er ikke dermed sagt at alt ved FNs klimapanel er uproblematisk. Det må gjerne stilles kritiske spørsmål til klimaskeptikere når disse slippes til. Kritisk journalistikk handler imidlertid om at den kritiske holdningen skal være der også overfor dem som representerer det etablerte syn.

Betyr det at man skal betvile det videnskapelige i det som kommer fra FNs klimapanel? Nei, det trenger man absolutt ikke.

Men hva med tendenser til gruppetenkning i forskningen og debatten? Kan ikke det være et problem når den offentlige klimasamtalen er som den er?

Og hva med eventuelle forskjeller i FNs rapporter mellom sammendrag og det som skrives i de utdypende kapitler? Hva med forskjeller mellom rapportene og mediefremstillingene? Hva med forskjeller i rapportene og hvordan representanter for aktivistorganisasjoner fremstiller det?

Hvor sikkert er det som kommer fra FNs klimapanel? Og det kan jo også variere avhengig av hva det dreier seg om.

Det kan være en riktig beslutning ikke å slippe klimaskeptikere for ofte til. Men de kan også slippe for sjelden til, og dét kan også gi et feilaktig bilde. Og det kan også gi et feilaktig bilde ikke å stille kritiske spørsmål til dem med det etablerte syn. Eller vil man at befolkningen skal ha et bilde av FNs klimapanel som den perfekte organisasjon?

Nyanser i fremstillingen?

Jo mer karbondioksid (CO2) som tilføres atmosfæren, desto mindre effekt har en tilleggsmengde av CO2. En dobling har circa den samme effekten ved hver dobling. Dette er ikke omstridt, og man kan finne det hos FNs klimapanel. Slikt fortelles dog sjelden i mediene.

Når rikskringkastingen nå intensiverer sin satsning på klimajournalistikk –med egne avdelinger for dette i Oslo, Bergen og Trondhjem – og gir uttrykk for at det er NRKs mål å «sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene», bør det vel være muligheter for at nyansene kommer frem? Alternativet er vel at diskusjonsklimaet forblir som det er eller forverres, og da kan vi vel regne med mange skygger unna den diskusjonen?

Har den nye klimasatsingen fra NRK tilstrekkelig naturvidenskapelig kompetanse til å føre en konsekvent kritisk journalistikk, stille kritiske spørsmål ikke bare til klimaskeptikere? Vil nyansene slippe frem i NRKs dekning av klimaspørsmål fremover?

Artikkelforfatteren er medlem av Klimarealistene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer