Ukategorisert

SAS reklamen og innvandring

I episode 37 av Liberaleren Podcast, har Ole og Klaus fortsatt besøk av Kjell Bakke fra Liberalistene. Denne gangen diskuterer de hovedsakelig SAS reklamen som ble trukket, samt den positive kulturelle påvirkningen som innvandring har.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.