#, Kommentar

Hvor mange innvandrere skal Norge ta imot?

Dette er et merkelig spørsmål som alle liberalere bør avfeie. Vi bør stille bedre spørsmål!

Spørsmålet vil være naturlig dersom det kom fra sosialdemokrater som ønsker at staten skal bestemme over menneskers liv. Jeg har imidlertid også hørt det fra liberalister, ofte med bakgrunn i Fremskrittspartiet, som mener at Norge innenfor dagens velferdsstat må føre en fortsatt restriktiv innvandringspolitikk. De er ikke bare fortsatt kulturpåvirket, men har fremdeles et konservativt tankesett. Hva er så galt med spørsmålet?

Hvor mange turister skal få lov til å komme til Norge? Hvor mange kg med spansk ost bør man få importere til Norge? Hvor mange drosjeløyver bør det være i Oslo? Hvor mange bønder bør vi ha i Norge? Hvor mye alkohol bør man få lov til å ta med over svenskegrensen?

Dette er typiske spørsmål som er på linje med et spørsmål om hvor mange innvandrere Norge bør ta imot. Spørsmålet forutsetter at det finnes en statlig fasit på hvordan samfunnet bør være. Fritt for innovasjoner og individuell rett til å søke lykken.

Klart det er folk som er redde for for mange innvandrere. På samme måte som folk er redde for for mange turister, for mye importert utenlandsk ost, konkurranse fra Uber, for mange bønder eller for mye alkohol. Det får være deres problem. Med samme befolkningstetthet som Danmark, er det rom for over 50 millioner mennesker i Norge. Plass og for mange innvandrere er et oppkonstruert problem.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra alle land i verden. (Tall fra 2010.)

Hva er da de rette spørsmålene?

I dag har vi en rekke statlige forbud og reguleringer som hindrer mennesker å flytte til Norge. Lover som krenker menneskers individuelle rettigheter. Det man bør gjøre er å stille spørsmåltegn ved disse lovene.

Bør det være forbudt å selge eller leie ut en bolig til en som ikke er født i Norge? Bør det være forbudt for en som ikke er født i Norge å bo i en norsk bolig som hun har leid eller kjøpt? Bør det være forbudt å komme som turist til Norge uten spesiell tillatelse? Bør det være forbudt for å bli så lenge de vil? Bør det være forbudt å tilby jobb til folk født utenfor Norge og la dem jobbe her? Bør det være forbudt for utlendinger å søke jobb i Norge?

Eller i fravær av direkte forbud: Skal alt dette reguleres av statlige byråkrater som sier ja eller nei? Skal staten vurdere hva som er lønnsomt eller ikke? Skal staten sile og sortere mennesker?

Norges restriktive innvandringspolitikk er styrt av en rekke urimelige forbud og reguleringer som krenker menneskers frihet. Liberalere ønsker kun lover som beskytter menneskers rett til å leve sitt liv slik de selv ønsker. Liberalere ønsker å avskaffe forbud som krenker menneskers frihet. Det bør være nøyaktig samme bevegelsesfrihet inn til Norge som det er innad i Norge.

Det liberale spørsmålet bør være: Hvor raskt skal vi avskaffe lovene og reguleringer som hindrer mennesker å flytte til Norge? I hvilken rekkefølge skal de avskaffes? Hvordan skal dette skje?

Mitt svar er at det bør skje så raskt som mulig. Helst med en gang. Jeg ønsker en verden med åpne grenser. En verden der mennesker ikke tvinges til å bo der de tilfeldigvis ble født. Innvandring handler ikke om å ta imot mennesker. Det handler om at mennesker har ønsker om å forbedre livet sitt og at staten ikke skal hindre dette gjennom rettighetskrenkende forbud og reguleringer.

Mest lest

Arrangementer