Kommentar

La Elizaveta bli i Norge

Elizaveta Mikhnyuk har bodd i Norge siden 2014 og hatt fast jobb frem til hun ble koronapermittert for en stund siden. Hun har siden den gang levd av forskudd på feriepengene. E24 skriver opplysende og omfattende om saken.

Hun har hatt god jobb og betalt betydelige beløp i skatt. Nå får hun ikke dagpenger fordi hun ikke kommer fra et EØS-land. Dette er selvsagt urimelig. Betaler man inn til velferdsstaten, bør man også kunne få tilbake på lik linje med andre. Hvorfor skal hun få mindre enn en norsk ungdom som har bidratt mindre til fellesskapet, kun fordi hun er født i Russland?

Retten til å arbeide hvor man ønsker innenfor EØS er en positiv side ved EU. Diskrimineringen av dem som er født utenfor EØS-området er det ikke.

Urimelig å koble oppholdstillatelse til inntekt

Siden Elizaveta får mindre gjennomsnittsinntekt for de siste seks månedene på grunn av permisjonen, kan hun risikere å bli kastet ut. Heldigvis har hun fått oppmerksomhet om saken og det ser ut til at hun kan få bli. Det er gledelig.

Det er imidlertid generelt uheldig å ha så strenge krav for å få opphold i Norge. Det må bli slutt på Norges restriktive innvandringspolitikk. La det bli slutt på arbeidstillatelser og statlige godkjenninger. Det gode og velstående samfunn skapes av mennesker som får lov til å blomstre og skape seg et bedre liv. Det er ikke statlige byråkrater som vet hva som er best. Det er ikke politikere som vet hva som er lønnsomt.

Vi kan krangle om i hvor stor grad innvandrere til Norge har rett til velferdsstjenester. Mitt utgangspunkt er at ingen mennesker har rett til å leve på andre. Det er imidlertid grunnleggende galt å bruke velferdsstaten som en begrunnelse for å nekte menneskers frihet. Likhet for loven er et av mine andre viktige prinsipper.

Det vil da være naturlig at en innvandrer til Norge har de samme velferdsrettighetene som en 18-åring som heller ikke bidratt gjennom skatter og avgifter. Deretter opparbeider begge seg rett til offentlige tjenester på samme måte etterhvert som de kommer i jobb og tvinges til å betale skatter og avgifter.

Det vil uansett være helt grunnleggende feil å utvise Elizaveta Mikhnyuk.

Noen vil reagere på et fokus på et slikt enkeltmenneske. Løftes man frem, så kommer man foran i køen, innvendes det ofte. For noen år siden var det stort fokus på Maria Amelie som først ble utvist og så fikk bo i Norge. Hvorfor skal de som løftes frem av media, få spesialbehandling?

Spørsmålet er snudd på hodet. Hvorfor skal ikke alle de andre få de samme godene? Vi bør nemlig ikke snakke om innvandrere som gruppe. Hver enkelt av dem er et unikt menneske. Han som du ser på bussen. Hun som står ved siden av deg i butikken. De har egne tanker, drømmer og håp, de også, selv om de er født i et annet land.

La dem komme! La dem bli!

Til alle tider har mennesker flyttet mellom land for å få et bedre liv. Her er to russiske migranter til USA i 1931. Foto: State Library of Queensland

Mest lest

Arrangementer