Debatt

Komikeren Aron Flam og kampen om opphavsretten

Forsiden på boken Det här är en svensk tiger av Aron Flam.
Forsiden på boken «Det här
är en svensk tiger» av Aron Flam.

Komikeren Aron Flam har tidligere blitt kjent som en provokatør med et blandet repertoar under beltet. I det siste har han også fått oppmerksomhet som forfatter av en populærkulturell bok om Sverige og andre verdenskrig. Det er en selvutgitt historiebok med tittelen “Det här är en svensk tiger”.

Andre verdenskrig er et emne som gang på gang blir behandlet i populærkulturen med nye innfallsvinkler. Aron Flam mener han har laget en forbedret nytolkning av hvordan samlingsregjeringen og sosialdemokratene håndterte den svenske nøytraliteten under andre verdenskrig. Boken lover både nye funn og nye avsløringer. Jeg tillater meg å være litt skeptisk til at han klarer å frembringe noen himmelstormende nyheter om temaet.

Det er skrevet hundretalls hyllemeter om det meste som angår hvordan offentlige virksomheter agerte med tanke på nøytralitetsspørsmålet, både under første og andre verdenskrig. Svenske historikere har brukt flere livstider på å undersøke dette temaet.

Men: Flam har klart å bli tiltalt for boken!

Aron Flam og team Flam har imidlertid spredt et noe misvisende bilde av hvorfor han er tiltalt. De mer konspiratorisk anlagte har spekulert på om sosialdemokratene er ute etter ham fordi de ikke ønsker at det som foregikk i årene 1939 til 1945 skal bli avslørt. Den som leter etter konspirasjoner overalt, finner dem gjerne. Det som er trist for team Flam er at det forfatteren nå er tiltalt for, ikke har noe med konspiratorisk hemmelighold å gjøre.

Aron Flam er tiltalt for brudd på opphavsretten, og spørsmålet kommer til å prøves i domstolen. Det er ikke noe mer konspiratorisk enn det. Det handler rett og slett om en satirisk fortolkning av den kjente tegningen “En svensk tiger”. Tegningen ble brukt under krigen for å oppfordre svensker til å være forsiktige med å spre informasjon, og være på vakt mot spioner i det svenske samfunnet. 

Det viktigste spørsmålet i denne sammenhengen er altså: Er opphavsretten viktig?

I tiltalebeslutningen fra 17. juli står det “Verket “En svensk tiger” består av en tiger med blå og gule striper samt ordene “En svensk tiger”. Verket er laget av Bertil Almqvist. Etter hans død er det nå Stiftelsen beredskapsmuseet som eier opphavsretten til verket. Stiftelsen er fornærmet i denne saken og har politianmeldt brudd på opphavsretten til verket.”

Illustratøren Bertil Almqvist er mest kjent for barnebøkene om ”Barna Hedenhös”.

Saken er således et klassisk spørsmål om hvor langt opphavsretten når. Beredskapsmuseet påberoper seg en sterkere fortolkning som er helt på linje med nåværende lovgivning. Det er forståelig at de ønsker å få en avklaring av spørsmålet.

Beredskapsmuseet har vært svært aggresive på å beskytte “En svensk tiger”. Region Skåne laget kampanjen “En svensk vaskebjørn” i forbindelse med en folkehelsekampanje i vår. Kampanjen ble fort trukket tilbake etter Beredskapsmuseet påberopte seg opphavsretten med påstanden om at perspektivet på figuren og bruken av gule og blå striper minnet for mye om “En svensk tiger”.

-Bildet har en gigantisk sprengkraft. Har man sett den én gang, kjenner man den alltid igjen. Det er Sveriges mest kjente bilde, sa museets talsperson, Maria Andrée, til SVT i forbindelse med den skånske kampanjen.

Hun argumenterte for at det ikke skal være lov å kopiere sentrale kjennetegn fra den ikoniske illustrasjonen, bare for å fremme en god sak.

“En svensk tiger” tilhører historien vår, til beredskapsårene. Det er krise nå, men ikke krig, og man får ikke lov til å endre illustrasjonen, sier Andrée til SVT.

Sånn sett synes jeg at Aron Flam har vært svært dyktig i å bruke saken til å få større medieoppmerksomhet om boken, i tillegg til å øke kjendisfaktoren noe. Han har definitivt lykkes med å bli kjendis på et helt annet nivå enn tidligere.

Samtidig er det min vurdering at det blir vanskelig å felle Aron Flam for det han er tiltalt for. Flams bruk av den svenske tigeren faller inn under lovens bestemmelser om satirisering. Beredskapsmuseet er ganske hardhendt i sin håndhevelse av opphavsretten i dette tilfellet. Det blir interessant å få testet saken i retten.

Oversatt av Lene Johansen.

Oppdatering 9. oktober 2020: Flam har blitt frikjent for brudd på opphavsretten. Hans bruk av svensk tiger faller inn under satirebestemmelsene.

Mest lest

Arrangementer