Forfatter: Alexander Sanchez

Sveriges allmektige statsepidemiolog har valgt en helt annen koronastrategi enn de fleste vestlige land. Vil gambitten fungere? Fritt etter Bergman. Illustrasjon: Alexander Sanchez.
Kommentar

Det syvende koronaseglet

Sveriges allmektige statsepidemiolog har valgt en helt annen koronastrategi enn de fleste vestlige land. Vil gambiten fungere? Fritt etter Bergman. Illustrasjon: Alexander Sanchez.