Magasin

Han vil bli formann i FpU

Andreas Brännström er 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom. På lørdag stiller han i en kampvotering for å bli ny formann i FpU. Motkandidaten er Christine Hartvigsen som er innstilt av valgkomiteen. Vi har intervjuet begge formannskandidatene. Les intervjuet med Hartvigsen.

Hva vil du med FpU?

– Jeg vil at FpU igjen skal bli det største ungdomspartiet på borgerlig side. Vi må finne tilbake til suksessoppskriften. Være relevante, radikale og litt revolusjonerende. Vi må fremme politikken på en tydeligere måte og skille oss mer fra de andre partiene, spesielt Høyre. Samtidig må vi ha et samlet lag som peker i samme retning. 

Andreas Brännström taler på FrPs landsmøte i 2018.

– Hva er dine fanesaker?

– Jeg engasjerer meg mest for skole. Hvis vi skal klare oss bra etter oljealderen, må vi ha mennesker med solid utdannelse. Fanesak nummer to er skatter og avgifter. Vil redusere det skyhøye skattetrykket, og slutte å straffe folk for å jobbe hardt og skape verdier for samfunnet. Sak nummer tre er integrering. Det viktigste når det gjelder innvandring er at vi lykkes med å integrere de som kommer hit. Oslo er delt mellom øst og vest, det viser at vi har mislykkes med integreringen, og det har vi advart om i mange år. Vi må stille enkle og grunnleggende krav. Å stille krav handler om å bry seg. Det må være lettere å gå på jobb enn på stønad.

– Hvorfor er du liberalist?

– Fordi jeg mener at hvis folk får mer frihet og tillit, så vil de bli mer selvstendige og ta mer ansvar for eget liv. Slik foreldre oppdrar sine barn. Det er alt for mange sosialister og skapsosialister som mener staten er løsningen på samfunnets problemer. Folk må selv ta konsekvensene av egne frie valg, både de gode og dårlige.

Andreas Brännström. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

Andreas Brännström er 26 år og fra Sarpsborg. Han meldte seg inn i 2009, samtidig med sin storesøster Julia. Selv om ingen av foreldrene har hatt noen tilknytning til Fremskrittspartiet, så har de fire barn som er aktive i partiet. Eldstesøster Julia har vært rådgiver for Siv Jensen og er nå informasjonsleder for stortingsgruppa på Stortinget. Storebror Tobias har tidligere jobbet som rådgiver for stortingsgruppa til FrP. Lillesøster Claudia er innstilt som sentralstyremedlem i FpU.

Han er sittende 1. nestformann og kom dit rett fra vervet som formann i Oslo FpU. Han har studert samfunnsgeografi ved Univeristetet i Oslo, men flyttet i fjor hjem til Sarpsborg for å jobbe i familiebedriften Dør og vindu AS som der startet sin 6. butikk.

– Hvorfor prioriterte du å starte en bedrift fremfor studier?

– Det er veldig spennende å starte noe sammen med familien, bidra til familieselskapet og bygge videre på det. Det er et nytt langsiktig prosjekt der man kan få mye tillit og ansvar. Jeg vil selvsagt legge det på is hvis jeg blir valgt til FpU-formann.

– Hva er den siste boken du har lest? 

– Det er Ketil Solvik-Olsens biografi, “På vei”.

– Har du en yndlingsbok?

– Petter Stordalens bok, “Jeg skal fortelle deg min hemmelighet”. Den viser hvordan en enkel mann kan starte med å selge jordbær og ende opp med å gjøre suksess. Hvis man jobber hardt, så kan man lykkes.

– Hva er dine politiske ambisjoner?

– Personlig har jeg egentlig ikke så mange politiske ambisjoner. Jeg har ikke tenkt å gjøre noen politisk yrkeskarriere. Jeg vil ut i det private næringslivet og få ordentlig arbeidserfaring. Det er imidlertid spennende med politikk, og jeg får opplevd veldig mye. Min ambisjon er at FpU skal påvirke norsk politikk og skape et friere samfunn. 

– Har du noe politisk forbilde?

– Det må være Ronald Reagan. Hovedgrunnen er fordi han var en ikke-politiker som ble president og fortalte at politikerne skal ha mindre makt. Han var president i en periode der det var kapitalisme mot kommunisme. Han bekjempet kommunismen og spredde kapitalismen til flere land, og det har skapt utvikling og økt livskvalitet.

– Du var ikke født den gang Reagan var president. Hvordan oppdaget du Reagan? 

– Et av de første kursene jeg var på i FpU, var om Ronald Reagan av en tidligere FpU-formann. Jeg har lest og sett mye politikk opp gjennom årene og sett mange taler av Reagan. 

– Hva mener du om legalisering av narkotika?

– Det er gode prinsipielle argumenter for. Man ser også at dagens ordning har feilet. Vi er nødt til å se til andre land og hva de har gjort og lykkes og mislykkes med. Når Norge er i Europatoppen på overdosedødsfall, så må man gjøre noe. Straffen for å røyke cannabis er verre for den enkeltes fremtid, enn å røyke i seg selv. Derfor mener jeg vi må legalisere lettere rusmidler.

– Hvilke saker ønsker du at FpU skal påvirke FrP med? 

– Jeg vil få FrP med på å kutte i offentlige utgifter. Her synes jeg at FrP fikk gjort alt for lite i regjering. Og da bør vi starte med å kutte i sykelønnen og innføre en karensdag. Jeg håper også at FpU skal få FrP med på å sterkere forsvarer av folks privatliv, og ta kampen mot overvåkning. Samtidig mener jeg FrP må profilere seg mer på skolepolitikk, vi har utrolig god skolepolitikk, men veldig lav troverdighet, fordi vi fronter den for lite. 

– Hva mener du om innvandring?

– Høy innvandring er ikke forenlig med velferdsstaten, derfor må vi ha en ansvarlig innvandringspolitikk. Det viktigste er at vi lykkes med integreringen. Hvis innvandrere blir integrert og bidrar til samfunnet så er ikke innvandring noe problem. Men det forutsetter også at samfunnet stiller opp for de som kommer, og gir dem de samme mulighetene.  

– Bør nasjonalkonservative være med i samme parti som liberalister?

– Ikke nasjonalkonservative, men nasjonalliberalister. Man kan godt være en liberalist som tar utgangspunkt i nasjonalstaten. Jeg er glad for at FrP er et parti med stor takhøyde, hvor man diskuterer seg frem til de beste løsningene. Men hvis man er uenig med ideologien, så finnes det andre partier. 

– Hva mener du om Christian Tybring-Gjedde?

– Jeg mener han er en veldig flink politiker på mange områder, men jeg mener vi bør ta debattene internt og ha samme budskap eksternt. Jeg er sterkt uenig med ham i at vi trenger en debatt om ideologi i partiet. Norge trenger et liberalistisk parti.

Andreas Brännström. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

– Din søster er innstilt som styremedlem i sentralstyret. Er det noe problem?

– Det er helt uproblematisk. I FpU velger vi kandidater ut ifra egenskaper og kvaliteter. Jeg har sittet i styre sammen med søsken før. Det er viktig å skille mellom politikk og privatliv, og være profesjonell, det har vi også vært flinke til.

– Hva tenker du om din motkandidat?

– Jeg synes Christine er en veldig flink politiker som har mye å bidra med.

– Avslutningsvis. Hva er det viktigste du vil med FpU?

– Tre ting. 1) FpU skal bli Norges største på borgerlig side. For å få det til må vi ha en langsiktig, målrettet strategi forankret i organisasjonen. 2) Være mye tydeligere i politikken. Vi må skille oss mer fra de andre partiene. Vi har vært for redde til å si hva FpUere egentlig mener. FpU skal være et radikalt og tydelig alternativ til alle de andre partiene. 3) Rekruttere, skolere og utvikle de dyktigste talentene for fremtiden.

Mest lest

Arrangementer