Ukas anbefaling

Robert A. Heinlein

Forsidene på Robert Heinleins tre store liberalistiske klassikere Starship Troopers, Stranger in a Strange Land og The Moon is a Harsh Mistress.
Forsidene på Robert Heinleins tre store liberalistiske klassikere Starship Troopers, Stranger in a Strange Land og The Moon is a Harsh Mistress.

Science fiction-forfatteren Robert A. Heinlein regnes som en av grunnleggerne av fire ulike bevegelser, den libertarianske bevegelsen, science fiction bevegelsen, den komersielle utforskningen av universet og motkulturbevegelsen. I tillegg kan han også regnes som en av arkitektene bak Reagans Strategic Defense Initiativ som var begynnelsen på slutten på Sovietunionen.

Heinlein er en sentral skikkelse i den liberalistiske bevegelsen. Han har bidratt til at bevegelsen fortsatt er fremoverskuende, til at vi er komfortable med å utforske ulike mulige fremtider tilpasset ulike former for stat og livsstiler. Og det er jo greit å ha noen intellektuelle kjemper som brukte underholdning som medier for å formidle liberalistiske idéer.

Heinlein Society er stiftelsen som forvalter flere ulike stipendordninger og priser som skal fremme sakene Heinlein var opptatt av mens han levde. De forvalter også Heinleins literære bo, men man kan få inntrykk av at de ikke helt har omfavnet video som formidlingsmedium ennå. Dermed er det ikke mange intervjuer eller foredrag om eller med Heinlein som er tilgjengelig. Jeg har derfor valgt ut tre videoer av det som er tilgjengelig.

De to første er korte og gir en kjapp oversikt over hans litterære karriere, de viktigste verkene han har skrevet og kommer med noen kritiske synsvinkler på arbeidet hans. Heinlein var en utrolig produktiv skribent. Dermed er det ikke vanskelig å finne tekster som ikke er like gode og velutviklede litterært og idémessig som de viktigste verkene hans.

Hver av disse to videoene er ti minutter lange.

William H. Patterson kom ut med det første bindet i biografien
Robert A. Heinlein: In Dialogue with His Century. Bindet har fått navnet Learning Curve og tar for seg årene frem til 1948. Bind to, The Man Who Learned Better, kom i 2016 og tar for seg årene frem til Heinleins død i 1988. I 2010 var han på besøk hos Cato Institute for å snakke om hvordan Heinlein hadde påvirket sin samtid, som er et hovedtema i biografien.

Dette er ikke en tradisjonell bokpresentasjon hvor forfatteren presenterer et overblikk av boken, før han dykker ned i temaer som er relevante for publikummet han snakker til. Patterson forutsetter at publikummet allerede har kjennskap til de tre sentrale verkene i Heinleins forfatterskap og debattene rundt dem. Jeg synes ikke du skal la deg skremme av den grunn. Har du sett Starship Trooper kommer du til å kunne følge diskusjonene i videoen. Den gir et innblikk i Heinleins liv på grensen mellom fiksjon, politikk og kultur.

Denne vidoen er omtrent én time lang.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer