Nyheter

Nå kan det bli mer liberal politikk i Arbeiderpartiet

I går ble Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, valgt til ny leder i Trønderlag Arbeiderparti. Nominasjonen Kjerkol kom som et benkeforslag i forbindelse med at Marit Bjerkås ble innstilt som ny lederkandidat av valgkomiteen som erstatning for Trond Giske, etter at Giske ble vraket som kandidat av AUF i Trønderlag. Kjerkol vant soleklart med 156 mot 75 stemmer, og med et nokså moderne verdisyn i politiske saker som omfatter teknologi, næringsliv og menneskers selvråderett er det ikke utenkelig at hennes kandidatur kan by på mer liberal politikk. Hun har også ytret et ønske om å bli statsråd dersom det blir regjeringsskifte i 2021.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol er ny leder i Trønderlag Arbeiderparti. Foto: Bernt Sønvisen / CC BY-SA

Ønsker persontilpasset medisin og bioteknologi velkommen

Ap-politikeren fra Stjørdal har vært en viktig pådriver for en liberal bioteknologilov i Norge. I 2016 kom industriutvalget i Arbeiderpartiet med et forslag om økt satsing på medisinsk forskning og legemiddelutvikling, hvor biomedisinsk industri skulle være næringspolitisk satsningsområde.

— Dette er et område vi ikke har løftet frem på samme måte tidligere, men der Norge har store muligheter – særlig innenfor persontilpasset behandling, sa Ingvild Kjerkol i en samtale med Dagens Medisin i 2016.

Kjerkol var også én av tre sentrale pådrivere som sikret seier for endring av bioteknologiloven i Mai, hvor kvinner endelig fikk mulighet til å ta i bruk eggdonasjon, assistert befruktning, tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk eller NIPT-blodprøve i Norge.

Humant syn på rusmisbrukere

Arbeiderpartiet kan ikke skryte på seg at de er det mest rusliberale partiet, men det er uansett verdt å merke seg at det finnes liberale krefter innad i partiet som ønsker en mer human ruspolitikk velkommen, hvor hjelp brukes fremfor straff som ruspolitisk virkemiddel. Kjerkol er blant de liberale stemmene som støtter en rusreform, mens justisfraksjonens Lene Vågslid og Jan Bøhler har sagt klart og tydelig «ja» til straff og «nei» til avkriminalisering.

Til Filter Nyheter sier Kjerkol at hun tar forbehold om at Ap skal ha en «bred og god debatt» internt før man lander et standpunkt på neste landsmøtet i 2021.

– Det er en bekymring for at man senker terskelen for å begynne med narkotika med en del av disse tiltakene. Den bekymringen må vi ta på alvor, men her er vi tjent med en faktabasert debatt. Utvalget har funnet at dokumentasjon fra andre land tilsier at det å erstatte straff med helsehjelp ikke påvirker konsum av rusmidler nevneverdig.

Mest lest

Arrangementer