Ukas anbefaling

Den moderne økonomiske revolusjonen

Den liberalistiske tanketradisjonen lener seg tungt på økonomiske resonnementer og de sentrale tenkerne er ofte økonomer av utdanning. Samtidig pleier vi også å lede rekken av tenkere tilbake til Adam Smith. Han var moralfilosofen som forfattet det grunnleggende verket i moderne økonomisk teori, Wealth of Nations. De fleste økonomistudenter er innom denne boken i løpet av studiet, men det er The Theory of Moral Sentiments som er verket mange økonomer ser som hans mest sentrale verk. Grunnen til det er at denne boken som er det filosofiske rammeverket for moderne økonomisk tenkning. De fleste av de nålevende økonomene som er inspirert av den østerrikske økonomiske skolen har en klar formening at det er ideer og verdier som er grunnlaget for det moderne økonomiske eventyret som markedsøkonomien har skapt. En av de som har arbeidet mest med dette er Deidre McCloskey.

Hun er en svært produktiv skribent og det er mye vi kan ta tak i, men det sentrale arbeidet i denne sammenhengene er Bourgeois æra-trilogien. I løpet av tre bøker, The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World og Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, forklarer Deidre McCloskey hvorfor menneskeheten de siste 200 årene har klart å skape en velstand som det førmoderne mennesket bare kunne drømme om. De to sentrale temaene er markedsøkonomi og de middelklasseverdiene som har gjort markedsøkonomien mulig.

Foredraget nedenfor er gitt til studentene på Hayek-programmet ved Mercatus Center på George Mason University i 2011, etter at de to første bøkene i trilogien ble gitt ut. Den siste kom først i 2016.

Denne videoen er rundt 90 minutter lang.

Mest lest

Arrangementer