Kommentar

Facebook-initiativ får 70.000 medlemmer

Facebook-gruppen «500 frå Moria, ikkje 50!» har på under én uke skapt et stort og bredt engasjement i befolkningen, og rundet for 4 timer siden 70.000 medlemmer. Dette er 40% mer enn hele Arbeiderpartiets medlemsmasse, og nesten like mange medlemmer som finnes på den politiske venstresiden.

Syriske flyktninger hviler på gulvet. Foto: Mstyslav Chernov / CC BY-SA

Det er et sunnhetstegn når en befolkning i et svært velstående land som Norge forventer at landets ledelse tar grep og bidrar til at tusenvis av mennesker som akutt har mistet bostedene sine får hjelp. Hjelpen som regjeringen har valgt å tilby består av et medisinsk team som er sendt til Moria, og en lovnad om å ta imot 50 asylsøkere fra flyktningleiren på den greske øya Lesvos. Som politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim er inne på i sin kommentar til Aftenposten 14. september, så vil neppe det å ta imot flere asylsøkere fra Moria være effektiv altruisme med tanke på at det i følge FN finnes 1,4 millioner flyktninger som trenger beskyttelse og nytt bosted, og ettersom det allerede er bestemt at Norge skal gjenbosette 3000 flyktninger totalt i 2020.

Syrisk flyktning. Foto: Linus Schütz fra Pixabay

For mange medlemmer av Facebook-gruppen «500 frå Moria, ikkje 50!» så handler ikke initiativet om at man skal frarøve andre sårbare grupper deres mulighet for å få beskyttelse, eller at Norge skal gjøre en forskjell i verden ved å ta imot 10 ganger så mange. Brannen i Moria var heller utløsende faktor for en langtidsmarinert frustrasjon som resulterte i et folkeopprør hvor kravet er at Norge må føre en mer liberal innvandringspolitikk. Hvis man mener at andre mennesker som er født i mer autoritære, konservative eller krigsherjede land er like mye verdt som mennesker født i det liberale Europa, så bør det være et mål om å ha en mest mulig ambisiøs innvandringspolitikk (medregnet kvoteflyktninger) slik at flest mulig mennesker får muligheten til å utvikle sitt potensiale som frie individer. Da må man ha en flyt av mennesker som mottakerlandet håndterer, men som også sikter på å nå målet om en friest mulig verden for flest mennesker raskest mulig. Dette tallet er høyere enn regjeringens foreslåtte tall på 3000 kvoteflyktninger til Norge i 2020.

Personlig håper jeg at så mange som mulig engasjerer seg for en mer liberal innvandringspolitikk i Norge, enten det er gjennom initiativ som «500 frå Moria, ikkje 50!», politisk engasjement eller annet. Visste du forresten at det er gjort beregninger som tilsier at brutto nasjonalprodukt ville blitt doblet på verdensbasis dersom alle kunne flyttet dit de vil uavhengig av landegrenser? Les mer her.

Mest lest

Arrangementer