Ukas anbefaling

Den østerrikske økonomiske skolen

En av de mest profilerte økonomene i den østerikske økonomiske skolen er Steve Horwitz, som er professor ved Ball State University i Indiana. I tillegg til sine oppgaver ved universitetet deltar han aktivt i studentprogrammenen til Foundation of Economic Education og Institute for Humane studies.

I denne videoen går han gjennom hva den østerriske økonomiske skolen er, og hva den ikke er. Han har bitt seg merke til trenden med at folk bruker merkelappen «østerriksk økonomi» om en rekke politiske tiltak de støtter, og at det har blitt bukt som synonym på begrepene frimarked og liberalisme. I tillegg finnes det folk som bruker merkelappen østerriksk liberalisme.

I foredraget tar han utgangspunkt i oppsumeringen som Peter Boettke har skrevet om den østerrikske østerriksk økonomiske skolen i Library of Economics and Liberty.

  1. Bare individer handler.
  2. Studiet av markeder handler fundamentalt om bytteadferd og institusjonene som legger til rette for bytteadferden.
  3. I samfunnsvitenskapene er «fakta» det enkeltpersoner tror og tenker.
  4. Nytte og kostnader er subjektive.
  5. Prismekanismen effektiviserer informasjon som mennesker trenger når de tenker igjennom en beslutning.
  6. Privat eiendom til produksjonsmidlene er en nødvendig betingelse for rasjonell økonomisk kalkulasjon.
  7. Fri konkurranse er en entreprenørisk oppdagelsesprosess.
  8. Penger er ikke nøytale.
  9. Kapitalstruktur eller bedriftens eiendeler og gjeld består av uensartede varer som har flere spesifikke anvendelser som må justeres mot hverandre.
  10. Sosiale institusjoner er ofte resultatet av menneskelig handling og ikke menneskelig planlegging.

Foredraget er litt i underkant av ti minutter langt.

Mest lest

Arrangementer