Ukas anbefaling

Den norske velferdsstaten

Vi avviker litt fra formatet i denne ukas anbefaling. Vi deler ikke en video, men en podcast. Og innholdet er ikke direkte relatert til den liberale kulturarven. Ukas anbefaling handler om historien til den norske velferdsstaten, elsket og hatet av liberalere samtidig.

Norske velferdsinstitusjoner går helt tilbake til middelalderen. De ble ettervhert etablert og driftet av kommunene, før de ble statlige. Vi kan lære mye av hvordan velferdsstaten kan reformeres og avvikles, ved å kunne historien om hvordan den ble til.

Asle Toje snakker med juristen Henriette Sinding Aasen, sosialantropologen Halvard Vike og statsviteren Axel West Pedersen i denne samtalen om historien til den norske velferdsstaten.