Nyheter

Liberalistene usynlige!

Siste partibarometer for oktober fra Respons Analyse er nedslående for Liberalistene, men godt nytt for Høyre og lovende for et nytt miniparti.

Per Sandberg intervjues av Liberaleren
ved Lene Johansen og Nicolai Buzatu
i forbindelse med Liberalistenes
landsmøte 13. september.

Først litt om de store: Høyre går frem til 26 pst, og Arbeiderpartiet tilbake til 22 pst. Senterpartiet er tredje største parti på 14 pst, Fremskrittspartiet 12 pst, Sosialistisk Venstreparti på 8 pst.

Både Rødt og Miljøpartiet er over sperregrensen, tilsvarende er begge regjeringskameratene i Kristelig Folkeparti og Venstre sør for 4 pst.

Blant minipartiene er denne gang ikke Liberalistene nevnt overhodet (Respons er flinke til å ta med minipartiene når de får dem oppgitt som svar – i august og september hadde Liberalistene til sammenligning 0,2 og 0,6 pst). Det har knyttet seg en viss spenning til en mulig Sandbergeffekt, som synes å utebli så langt (hør for øvrig vårt podcastintervju med Sandberg). Derimot dukker de nystartede partiene Industri- og Næringspartiet (stiftet 6 mai) og Sentrum opp med hhv 0,4 pst og 0,2 pst. Førstnevnte hadde 0,6 pst i august, og var ikke synlig i september. Ellers ender Pensjonistpartiet på 0,4 pst, Selvstendighetspartiet på 0,2 pst og Partiet De Kristne på 0,2 pst denne måneden.

Piratpartiet lå for øvrig med 0,3 pst i september, og er også fraværende i oktober. Kystpartiet, Demokratene og Folkeaksjonen mot mer bompenger (august hhv 0,4, 0,2 og 0,4 pst) hopper også ut og inn av statistikken fra måned til måned.

Partibarometeret fra Respons Analyse har ca 1000 respondenter, så det er verdt å anføre at tilfeldighetene spiller en betydelig rolle og at feilmarginene dermed er betydelig større enn oppslutningen vi snakker om for småpartiene. 0,1 pst utgjøres altså av kun ett svar, så en klype salt eller to er på sin plass.

Mest lest

Arrangementer