Debatt

Er Sylvi Listhaug rasist?

Norge skal ifølge statsbudsjett for 2021 hente 3000 kvoteflyktninger. Sylvi Listhaug var på torsdag ute i media og erklærte at Fremskrittspartiet vil prioritere kristne asylsøkere. Listhaug er på stemmesanking, men det er ikke kristne velgere hun prøver å appellere til.

Symbolikken er ikke til å ta feil av. Det er de «vestlige» som er velkommen. Eller, de er i hvert fall bedre enn alle andre. Norge skal bare ha folk med de riktige verdiene og holdningene. Det skal være statens oppgave å påse at landet ivaretar (den kristelige) kulturen, og FrP skal være vaktbikkja for å bevare det gode. Man skal ikke ha noen «utskiftning av verdier» – som om dette skjer ved å ta inn noen som ikke mener Jesus er guds sønn. Man skjønner godt hvilke velgere hun frir til.

Så til spørsmålet, er Sylvi Listhaug rasist?

Foto: FrPMedia

I min personlige krets kan det være et upopulært spørsmål å stille seg selv. Alle er mot Listhaug, så enhver som gjerne liker å gå motstrøms tar gjerne heller den kontrære veien. Den tidligere statsråden har overraskende mye støtte blant antiautoritære. Kanskje fordi hun også får unødvendig og ufortjent mye tyn fra venstresiden. Men la oss leke litt med tanken. La oss prøve tenke litt fritt og selvstendig.

Jeg vil ikke spekulere i hennes holdninger mot innvandrere og utlendinger, og ikke vil jeg ilegge henne noen skjult agenda. Vi kan simpelthen ta for oss det hun sier og bruke ordboka. For om vi bruker definisjonen til SNL så er hun faktisk det:

Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Store Norske Leksikon

Ifølge leksikon er hun altså rasist om man tar i bruk ordet slik det gjøres i dagligtalen. Jeg for min del mener det er mer beskrivende å forklare at hun diskriminerer. Rasisme er et svært alvorlig begrep som ikke bør vannes ut. Det bør forbeholdes de som er tydelige på at de mener egen rase er overlegen. For om alle er rasister, er ingen det. Det blir å normalisere noe forferdelig. Bestefaren din er nok ikke rasist fordi han sier «neger», han er bare utdatert.

Men at en åpent i samfunnet kan spørre seg spørsmålet om en stortingspolitiker og tidligere statsråd er rasist, og debatten koker ned til en uenighet om begrepsbruken, er det hvert fall noe med vedkommende som er oppsiktsvekkende.

Men la oss ha det helt klart. Listhaug ønsker diskriminering. Å prioritere hvilke mennesker som skal reddes på bakgrunn av religion er per definisjon diskriminering. Denne type identitetspolitikk burde høyresiden spare oss for. Hvor ble det av individualismen? Tanken om at alle mennesker er like mye verdt, og at alle skal ha like muligheter. Likhet for loven. Dette er intet annet enn syrlig forskjellsbehandling for å appellere til velgere som ikke burde få sin stemme hørt.

Men, hvordan gjennomføre?

Nøyaktig hvordan hun mener UDI skal kvalitetssjekke innvandrerne er ukjent – om asylsøkerne må vinne en religionsquiz på grensa eller om det holder å bare lyve om sin tro. Det er uansett helt uviktig. Det er det symbolske som er vesentlig her. Dette er spill for galleriet. Det er utspill for meningsmålingene. Det er bare politikk. Listhaug bryr seg neppe om det blir gjennomført noen religions-test, hun vil bare stå i media og erklære til hele landet at hun mener det er riktig å diskriminere på bakgrunn av religion og/eller antatte verdier.

Ifølge kristendommen er det imidlertid en dyd og plikt å hjelpe dem i nød. Kristelig Folkeparti er naturligvis uenig med Fremskrittspartiet:

– Vi vil vise nestekjærlighet til alle grupper og ønsker ikke å prioritere enkelte grupper, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Per Sverre Kvinlaug til Dagen.

Alene om diskriminering er FrP dog ikke. Venstre vil diskriminere på bakgrunn av legning. De vil at «lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTQ+) skal prioriteres som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger». Hva Venstre mener asylsøkerne må gjøre på grensa for å overbevise myndighetene tør jeg ikke tenke på.

Hva skjedde med likhet for loven, hvorfor er det ikke lengre et mål å anse mennesker som likeverdige? Skal vi virkelig la identitetspolitikken være den rådende etikken på Løvebakken? Jeg mener nei. Det er på tide vi sier i fra ved valgurnene.

Mest lest

Arrangementer