Ukas anbefaling

Familiens rolle

Steve Horwitz utga nylig boken Hayek’s Modern Family. Familien er en viktig institusjon i liberalistisk tankegang, samtidig som den sjelden blir ofret en tanke fordi den ikke tilhører den politiske sfæren. Staten lager en ramme for familien og det er ikke vanskelig å se hvordan politikk påvirker hvordan familiene velger å legge opp hverdagen.

Et eksempel på dette er den norske husmorperioden som varte fra 1920-tallet til 1960-tallet hvor gifte kvinner ble tvunget ut av arbeidslivet for å bekjempe arbeidsløshet. Gifte kvinner var en viktig del av den norske arbeidskraften, både før og etter dette tidspunktet.

Boken åpner med en historisk gjennomgang av familiens rolle i førmoderne og moderne historie. I dette foredraget forteller Horwitz om den førmoderne familien som produksjonsenhet der barn, kvinner og andre medlemmer av husholdningen er aktiva i familiens innsats for å skaffe et levebrød. Dette endres med industrialiseringen hvor familien går over til å bli en omsorgsfelleskap og et forbruksfelleskap. Produksjonen er flyttet ut av husholdningen.

Selv om hans fremstilling er preget av at han er amerikansk og hans publikum er amerikansk, følger fremstillingen stort sett det samme man ville lært i norsk historie. Det eneste som ikke stemmer med gjeldende syn i historie nå er hans påstand om at familier ikke hadde råd til å bli følelsmessig engasjert i barn i perioder med høy spedbarnsdødelighet. Dette er ikke en viktig detalj i det store bildet.

Om du ønsker å lære mer om samme tema i norsk historie kan vi anbefale boken I gode og vonde dagar, som blant annet brukes som pensum på historiestudiene ved Universitetet i Oslo. Det er en essaysamling om familien rolle i Norge fra reformasjonen og frem til i dag. Du vil finne de samme trekkene der.

Denne videoen er nesten en time lang.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer