Nyheter

Det debattglade ungdomspartiet

Unge Venstre skal vedta nytt program, og det gir mye debatt. Ulike ungdomspartier har ulike debattkultur. FpU hadde for eksempel kun seks programendringsforslag og minimalt med debatt på sitt landsmøte. I Unge Venstre er det motsatt. Haugevis med forslag og time etter time med intens debatt. Kulturen for dette gjør imidlertid at prosessen går tilnærmet smertefritt, til tross for at møtet i år er digitalt. Jeg mistet etter hvert tellingen, men godt over 50 tok i hvert fall ordet i løpet av fredagen, og det er mye på et digitalt landsmøte. Den åpne debattkulturen virker å legge terskelen lavt for å delta.

Fredag startet programdebatten ved at Ane Breivik presenterte utkast til nytt program. Deretter tok man for seg kapittel etter kapittel. Noen debattanter var prinsipielt grønne, mens andre var mer pragmatiske. Noen var tilhenger av frie markeder og økonomisk realisme, mens andre var mer venstrevridde drømmere. I avstemningene virket det på meg som om ingen «tok alt», men at det ble litt varierte resultater.

1. nestleder Ane Breivik innledet om programarbeidet. Beklager dårlig Zoom-bilde.

Ja til Nord-Norgebanen og nei til hvalfangst

De fleste avstemningene gikk i tråd med innstillingene fra landsstyret, men det var jo noen «overraskelser». For eksempel ville flertallet ha «forskning på ny batteriteknologi til bruk for transportformål» og «verne gammel skog som ikke er ensaldra bestandskog». Dette var imidlertid mindre saker.

Det var hard debatt om hvalfangst der begge sider mente at dyrevern støttet opp om deres syn. Ane Brevik og leder i Oslo Unge Venstre, Hanna Lein-Mathisen, kjempet mot hvalfangst. Marika Jenssen og Tarjei Svalbjørg, fylkesledere fra de to nordligste fylkene, forsvarte hvalfangsten. Det endte med at Unge Venstre ønsket å forby hvalfangst.

I programutkastet stod det at Unge Venstre «Vil bygge Nord-Norgebanen. Nå ønsket mange å fjerne dette strekpunktet i programmet og hadde fått flertall for dette i landsstyret. Jeg vil tippe at de skjønte hvor dyr denne banen er og at man kunne få mer miljø for samme prisen på andre områder, noe Knut Camillo Tornes påpekte i debatten. Et knapt flertall (51 – 45) valgte imidlertid å beholde strekpunktet i programmet. Det hører liksom hjemme i Unge Venstre med noen urealistisk og dyre kollektivforslag. Et forslag om å «utvikle høyhastighetstog mellom de store byene i Norge» ble også beholdt i programmet.

Samtidig viste de mer måtehold da et forslag om å «innføre prøveordninger med gratis kollektivtransport» ble nedstemt. De mer økonomisk liberale kreftene fikk også gjennomslag i en annen sak. Det ble slått fast at Unge Venstre vil «konkurranseutsette kollektivtransport der det er hensiktsmessig», selv om et mindretall ville fjerne dette. Blant annet Timo Nikolaisen kom med gode argumenter for at konkurranseutsetting kunne være bra.

Ja til kjønnskvotering og nei til fastpris på bøker

Unge Venstre vedtok også kapittelet om kultur. Lederen Sondre Hansmark ble den store debattvinneren i denne bolken. Han fikk et knapt flertall (49 – 41) for et forslag om at «kvotering kan være nødvendig for å sikre reell likestilling og bekjempe strukturer som begrenser friheten til enkeltmennesker». Flere av delegatene mente imidlertid sterkt at slik kvotering er prinsipielt galt.

Hansmark var imidlertid betydelig bedre fra et liberalt perspektiv da han argumenterte godt for at Unge Venstre skulle vedta å «fjerne fastprisen på bøker», noe landsmøtet gjorde. Venstreungdommen vil også fjern Norsk Tippings monopol.

Flere delegater stemte mot sine egne forslag etter å ha hørt gode motargumenter og deretter ombestemt seg. Dette er oppløftende ut fra et opplyst debattperspektiv, og det viser en kultur der det er lov å endre mening. Samtidig viser det også at alt av meninger i et ungdomsparti ikke er like gjennomtenkt. Men det er helt greit, så lenge man ikke er fastlåst i egne tanker.

Kun to av de 12 innsendte uttalelsene vil bli behandlet på landsmøtet. Den vi nevnte i går om “Unge Venstres kuttkrav til Venstre” er ikke blant disse to.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer