Nyheter

Valgfrihet pluss egne kjepphester?

Lørdagen på Unge Venstres landsmøte startet med debatt om hva de skal mene om skole i programmet. Det ble i all hovedsak en nynorskdebatt. Innstillingen var «at hoved- og sidemålskarakteren bør slås sammen til en felles karakter». Mange argumenterte mot dette, spesielt fra distriktene. De ønsket mer nynorsk. Blant annet holdt Erika Melhus et engasjert innlegg med mange datingreferanser der hun avsluttet med «Stem for kjærligheten, stem for nynorsk.» Det ble likevel vedtatt kun en karakter i norsk. Sidemål fra 3. klasse ble imidlertid vedtatt som et plaster på såret for nynorskforkjemperne.

Ut fra debatten virket det som om de fleste var tilhenger av valgfrihet, men at de selvsagt gjorde unntak når det gjaldt sine egne kjepphester. En av disse var et forslag om å «starte undervisning av andre fremmedspråk i første klasse». Dette forslaget ble nedstemt.

De venstreorienterte ønsket å stryke punktet om at Unge Venstre vil «tillate eiere å ta ut profitt fra friskoler». Punktet ble beholdt med knapt flertall. Av andre interessante vedtak kan nevnes at de vil «gjennomføre prøveordninger med helg- og døgnåpne barnehager» og innføre «en gjennomføringsrett i videregående skole.»

Næringsliv = alkohol?

Diskusjonen i kapittelet «Næringsliv og økonomi» handlet for det meste om alkoholpolitikk. Kan det tenkes at dette i likhet med nynorsk er noe som er lett å mene noe om?

Den store kampsaken var om Unge Venstre skulle «senke aldersgrensen for skjenking av alkohol under 22% til 16 år». Det ble påpekt at det gjaldt skjenking, og ikke salg. Innleggene bar preg av ønske om både liberalisering og regulering. Det argumenter ofte i Unge Venstre med at liberaliseringer må til for å få tidligere forbudte handlinger inn under offentlige reguleringer. Det gjelder rusmidler generelt, og også for alkohol.

Punktet om senket aldersgrense ble nedstemt med 50 mot 46 stemmer. For å illustrere hvor tett det var i alkoholpolitikken, kan det nevnes at det manglet en stemme på å få satt inn ordet «moderat» i dette vedtatte strekpunktet: «Vil tillate alkoholkonsum i det offentlige rom.»

Det var ikke bare diskusjon om alkohol, selv om dette var hovedfokuset. Det ble vedtatt å avskaffe sommertid og et forslag om at Unge Venstre vil «begrense statlig innblanding og eierskap i markedet» ble beholdt i programmet til tross for strykningsforslaget.

Timo Nikolaisen kom med et spenstig og prinsipielt forslag.

Stemmerett fra fødselen?

Debatten om demokrati og medbestemmelse inneholdt et radikalt forslag om at stemmerett må gjelde fra fødselen av. Timo Nikolaisen argumenterte godt for sitt prinsipielle synspunkt, der han påpekte at alle aldersgrenser er tilfeldige. Han fikk replikk fra Benedicte Bjørnås som var redd for at Sylvi Listhaug skulle få fem barn før neste valg. Forslaget fikk betydelig støtte i debatten, men bare 19 stemmer under votering. Landsmøtet vedtok imidlertid at de ønsket «15-årig stemmerett og valgbarhet ved alle valg i Norge».

Utover dette var det mye debatt om fylkeskommunen. Unge Venstre vil avskaffe fylkeskommunen. Jeg merket meg ellers at et stort flertall ville fjerne punktet om å «tillate politisk reklame på TV».

Det var litt debatt om verneplikt. Det endte med at de ville avskaffe verneplikten. De ønsker «å avskaffe førstegangstjenesten og erstatte den med et forsvar bestående av profesjonelle soldater.»

Det var forslag om å «se på ordninger for universell basisinntekt med mål om å sikre alle mennesker det minimum penger som trengs for å leve frie liv». Dette forslaget ble av flere debattanter beskrevet som veldig dyrt. Ole Kristian Sandvik mente borgerlønn ville ruinere Norge. Det ble likevel vedtatt. Noen i Unge Venstre bør lese denne artikkelen på Liberaleren for inspirasjon.

Det var tøffe debatter om organdonasjon og omskjæring av guttebarn på landsmøtet.

I en jevn avstemning ble kulepunktet «Vil innføre et system for organdonasjon der alle er donorer frem til de reserverer seg mot det» fjernet. Delegaten som sa «Staten skal ikke bestemme over min kropp når jeg lever eller når jeg dør» var nok fornøyd med det.

Forslaget om å «forby rituell omskjæring av guttebarn under 15» ble nedstemt og følgende ble i stedet vedtatt: «Vil regulere rituell omskjæring av guttebarn. Inngrepet må foregå under lokalbedøvelse av medisinsk personell»

Unge Venstre viset sin humane side på slutten av dagen med følgende vedtak: «Vil ta imot minimum det antallet kvoteflyktninger som FNs høykommissær ber Norge om, og i år med et lavt trykk med asylsøkere ta i mot flere.»

I denne artikkelen er det skrevet mest om diskusjonssakene og mindre om helheten i det som ble vedtatt. Hovedlinjene om en sosial liberalisme med fokus på det grønne og klimasaken er gjennomgående i hele programmet.

Mest lest

Arrangementer