Magasin

Endringar i Covid-19-forskrifta

De færreste har hørt om Covid-19-forskriften, men den er regjeringens viktigste politiske verktøy mot smitten. Bruken av forskriften blir stadig mer slurvete. Skjermdump fra Lovdata.
De færreste har hørt om Covid-19-forskriften, men den er regjeringens viktigste politiske verktøy mot smitten. Bruken av forskriften blir stadig mer slurvete. Skjermdump fra Lovdata.

Sidan Covid-19-forskrifta vart vedtatt av styresmaktene 27. mars 2020 har ho vorte endra 96 gonger innan 4. januar 2021. Den har blitt endra kvar tredje dag. Dette er eit kort oversyn over desse endringane. Eg har skrivi ein kommentar på kvifor dette er dårleg politisk handverk og korleis det utsett oss alle for ei rettssikkerheitsfare som òg kan lesast her på Liberaleren.

30 mars 2020 nr. 527
Nærmare beskriving av kvalifikasjonane til studentar som skal få midlertidig løyving.
3 april 2020 nr. 570
Nærmare beskriving av kva som ikkje er omfatta av karantenefritaket for naudsynt vedlikehald på fast eigedom i Sverige eller Finland.
5 april 2020 nr. 605
Unntak frå reiseforbod for helsepersonell.
7 april 2020 nr. 723
Unntak frå karantene for born og forelder som må krysse grensa for avtalt eller fastsett samvær.
16 april 2020 nr. 802
Stenging av skole og barnehagar.
16 april 2020 nr. 803
Ei rekke endringar i forskriftas formål, individuelle pliktar og rettigheitar, stenging og økonomisk ansvar for helsepersonell.
22 april 2020 nr. 835
Nærmare beskriving av skolens ansvar under stenginga.
22 april 2020 nr. 839 (i kraft 27 april 2020)
Frisørar får opne igjen og kva reglar dei må overhalde.
30 april 2020 nr. 905
Opning av fleire typar verksamheiter med avstandsreglar.
7 mai 2020 nr. 956
Oppheving av reiseforbod for helsepersonell.
7 mai 2020 nr. 956 (i kraft 11 mai 2020)
Ei rekke endringar, inkludert definisjon av nærkontakt, lengde på karantene, unntak på karantene, stenging av høgare utdanning, opning av skole og barnehagar, endring i storleik på offentlege arrangement og krav til smittevernfagleg forsvarleg drift for ei rekke type verksemder.
13 mai 2020 nr. 1001
Særskilte reglar for 17. mai på Slottsplassen i Oslo.
14 mai 2020 nr. 1011
Unntak frå karanteneplikt for dei som har hatt Covid-19 dei siste seks månadene.
13 mai 2020 nr. 1001 (i kraft 18 mai 2020)
Oppheving av særskilte reglar for 17. mai på Slottsplassen i Oslo.
18 mai 2020 nr. 1024
Kundar med symptom skal få informasjon om at dei skal avvisast og kommunane skal sjå til at regler for smittevernfagleg forsvarleg drift er overhaldt.
29 mai 2020 nr. 1104 (i kraft 1 juni 2020)
Ei rekke endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og påbod om bordservering på serveringsstader.
29 mai 2020 nr. 1104 (i kraft 8 juni 2020)
Somme typar bassengaktivitetar får igjen lov å opne.
12 juni 2020 nr. 1186 (i kraft 15 juni 2020)
Ei rekke endringar om kven som er omfatta av karanteneplikt, gjenopning av høgskulesektoren, arrangement med opp til 200 deltakarar blir tillat, verksamheiter pliktar å kontakt informasjon for kundar dei siste två vekene og ei rekke verksemder får lov til å opne.
15 juni 2020 nr. 1195
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
21 juni 2020 nr. 1249
Krav om godkjent helseplan for cruisebåtar. (Hurtigrutaparagrafen?)
22 juni 2020 nr. 1253
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
24 juni 2020 nr. 1359
Kulturarrangement for barn som vanlegvis trener saman er inkludert i liste over arrangement som er omfatta av forskriftas reglar.
25 juni 2020 nr. 1391
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
1 juli 2020 nr. 1457
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
7 juli 2020 nr. 1519
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
10 juli 2020 nr. 1543
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
10 juli 2020 nr. 1543 (i kraft 15 juli 2020)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
15 juli 2020 nr. 1561
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og at alle må ha sitteplass på skjenkestad.
23 juli 2020 nr. 1587 (i kraft 25 juli 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og introduksjon av eit Vedlegg A med liste over kva geografiske områder som er karantenebelagt.
29 juli 2020 nr. 1604 (i kraft 31 juli 2020)
Endringar i karantenereglar for Svalbard og kystcruise.
29 juli 2020 nr. 1603 (i kraft 1 aug 2020)
Presisering av kva som omfattast av eit arrangement og kven som skal tellas med blant dei 200 deltakarane.
30 juli 2020 nr. 1605 (i kraft 1 aug 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
3 aug 2020 nr. 1609
Endringar i karantenereglar for Svalbard og kystcruise.
6 aug 2020 nr. 1618
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
6 aug 2020 nr. 1619 (i kraft 8 aug kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
7 aug 2020 nr. 1623 (i kraft 8 aug 2020)
Endringar i skjenkereglar for Svalbard.
12 aug 2020 nr. 1630
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og reglane for arrangement.
12 aug 2020 nr. 1631 (i kraft 15 aug 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
18 aug 2020 nr. 1657 (i kraft 20 aug 2020 kl. 00.00)
Skjenkestopp ved midnatt.
20 aug 2020 nr. 1666 (i kraft 22 aug 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
24 aug 2020 nr. 1671 (i kraft 25 aug 2020 kl. 00.00)
Endringar i karantenereglar for Svalbard og kystcruise.
28 aug 2020 nr. 1685
Unntak for landskamp i fotball.
27 aug 2020 nr. 1683 (i kraft 29 aug 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
1 sep 2020 nr. 1709
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og forbod mot cruise på Svalbard.
3 sep 2020 nr. 1716 (i kraft 5 sep 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
28 aug 2020 nr. 1685 (i kraft 7 sep 2020)
Oppheving av unntak for landskamp i fotball.
10 juli 2020 nr. 1543 (i kraft 12 sep 2020 kl. 00.00)
Ei rekke verksemder får lov til å opne.
10 sep 2020 nr. 1749 (i kraft 12 sep 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
14 sep 2020 nr. 1759
Ei rekke endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt, karantenekrav, karantenereglane for Svalbard og kystcruise.
18 sep 2020 nr. 1779 (i kraft 19 sep 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
21 sep 2020 nr. 1787
Endringar i kommunanes oppsyn med at regler for smittevernfagleg forsvarleg drift er overhaldt.
21 sep 2020 nr. 1797
Unntak for landskamp i fotball.
25 sep 2020 nr. 1828 (i kraft 26 sep kl. 00.00)
Endring i forskriftas rettsgrunnlag og Vedlegg A.
1 okt 2020 nr. 1931
Nærmare beskriving av brot på karantenereglane som ikkje er straffbare.
1 okt 2020 nr. 1931 (i kraft 3 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
6 okt 2020 nr. 1973
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
8 okt 2020 nr. 1997 (i kraft 10 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
6 okt 2020 nr. 1979 (i kraft 12 okt 2020)
Endringar i kor mange som kan delta på arrangement ute og krav om registrering av deltakarar.
8 okt 2020 nr. 1997 (i kraft 12 okt 2020)
Endringar i Vedlegg A.
6 okt 2020 nr. 1979 (i kraft 13 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i skjenkereglane.
15 okt 2020 nr. 2056 (i kraft 17 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
22 okt 2020 nr. 2119 (i kraft 24 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i Vedlegg A.
27 okt 2020 nr. 2146 (i kraft 28 okt 2020 kl. 00.00)
Ei rekke endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt, kva arrangement er for noko og talet på kor mange som kan delta.
27 okt 2020 nr. 2146 (i kraft 31 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og eit nytt Vedlegg B om kva geografiske område som ikkje har unntak etter paragraf 6c.
29 okt 2020 nr. 2179 (i kraft straks og 31 okt 2020 kl. 00.00)
Endringar i reglar om isolasjon og i Vedlegg A.
30 okt 2020 nr. 2189 (i kraft straks og 31 okt 2020 kl 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
6 nov 2020 nr. 2251 (i kraft 7 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
6 nov 2020 nr. 2253 (i kraft 7 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i skjenkereglane.
6 nov 2020 nr. 2251 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00)
Ei rekke endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt, kva arrangement er for noko, talet på kor mange som kan delta og skjenkereglane.
6 nov 2020 nr. 2252 (i kraft 9 nov 2020)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og korleis dette skal gjerast.
8 nov 2020 nr. 2262 (i kraft 9 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt
10 nov 2020 nr. 2281
Unntak for Nobels Fredspris.
10 nov 2020 nr. 2282
Fastset eigenandelen for karantenehotell.
13 nov 2020 nr. 2371 (i kraft 14 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
16 nov 2020 nr. 2378
Unntak i arrangementsforbod for UEFA-arrangement og Norges Håndballforbund.
19 nov 2020 nr. 2423 (i kraft 21 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
25 nov 2020 nr. 2459 (i kraft 28 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og korleis karantene skal utførast.
26 nov 2020 nr. 2471 (i kraft 28 nov 2020 kl. 00.00)
Endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
28 nov 2020 nr. 2501 (i kraft 1 des 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
1 des 2020 nr. 2557
Presisering av unntaket for UEFA-arrangement.
1 des 2020 nr. 2558
Ei rekke endringar i kva arrangement er for noko og talet på kor mange som kan delta.
3 des 2020 nr. 2581 (i kraft 5 des 2020 kl. 00.00)
Endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
10 des 2020 nr. 2670
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
10 des 2020 nr. 2670 (i kraft 12 des 2020 kl. 00.00)
Endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B
13 des 2020 nr. 2722 (i kraft 13 des 2020 kl. 17.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og korleis karantene skal utførast.
13 des 2020 nr. 2723
Endringar i eigenandelen for karantenehotell.
10 nov 2020 nr. 2281 (i kraft 15. des 2020)
Oppheving av unntak for Nobels Fredspris.
18 des 2020 nr. 2848 (i kraft 21 des 2020 kl. 00.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt og endringar i både Vedlegg A og Vedlegg B.
21 des 2020 nr. 2888
Innreiseforbod frå Storbritannia.
21 des 2020 nr. 2889 som satt i kraft ved vedtak 21 des 2020 nr. 2891
Nærmare beskriving av brot på karantenereglane som ikkje er straffbare og kven som er omfatta av registreringsplikt ved innreise.
21 des 2020 nr. 2910 (i kraft 22 des 2020 kl. 00.00)
Innreiseregistreringa trer i kraft.
22 des 2020 nr. 2937 (i kraft 23 des 2020 kl. 12.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt.
28 des 2020 nr. 2978 (i kraft straks og 29 des 2020 kl. 08.00)
Endringar i kven som er omfatta av karanteneplikt, korleis karantenen skal utførast og endringar i innreiseforbod frå Storbritannia.
31 des 2020 nr. 3133 (i kraft 2 jan 2021 kl. 10.00)
Endringar i kven som må testa seg ved innreise.
31 des 2020 nr. 3135 (i kraft 2 jan 2021 kl. 17.00
Oppheving av innreiseforbod frå Storbritania.
3 jan 2021 nr. 1 (i kraft 4 jan 2021)
Endringar og talet på kor mange som kan delta på eit arrangement, medlemmar av ei hushaldning er unntatt reglane for private arrangement og full skjenkestopp i heile landet.

Mest lest

Arrangementer