Debatt

Migrasjon er historisk og naturlig bra

Nysgjerrighet er en bra ting, nysgjerrighet bringer menneskeheten videre. Slik har det vært siden tidenes morgen, og slik vil det for alltid være i fremtiden.

Selv har jeg vært veldig nysgjerrig på DNA- og slektsforskning gjennom DNA-tester i en god del år nå. Jeg deltok blant annet på National Geographics Human Genome Project for en god del år siden. Videre har jeg tatt en hel del tester gjennom Family Tree DNA som jo er veldig spennende. En enkel finnmarking som meg skjønner selvsagt lite av det hele.

Jeg har ikke fått lest Johan Norbergs bok Open ennå, men den skal bestilles ASAP, spesielt etter dette bokbadet av Norberg gjennom Cato Institute. Bokbadet gjennomføres av Chelsea Follet, med kommentarer underveis av Tom Palmer. Se videoen, den anbefales på det sterkeste. Temaet i boken handler om hvilke samfunn som historisk sett har overlevd best, og hvilke som det ikke har gått så bra med. Uten å avsløre for mye har det selvsagt gått best med de samfunn som har vært åpne for samarbeid og påvirkning fra andre utenforstående samfunn.

Norbergs tanker har resonnert hos meg lenge før nevnte bok selvsagt, men det har likevel fått meg til å reflektere ekstra over dette med åpenhet og ikke minst migrasjon. I samme tidsepoke (personlig for meg altså, ikke historisk) lastet jeg opp mine DNA-rådata til tjenesten My True Ancestry. Dette var for meg veldig spennende lesning, da de ser på DNA tolkning litt annerledes enn de normale klassiske DNA-leverandørene. De viser mer spesifikt hvilke eldgamle folkeslag du genetisk sett matcher med, i tillegg til at de viser de samme tallene i moderne sammensetning, og jeg nærmest minst norsk!

Artikkelforfatterens moderne opphav (NB, alt under 10 er ditt genetiske moderne opphav).

Likeledes ble de eldgamle resultatene spennende lesning. Ettersom jeg allerede i hele mitt liv har visst at jeg har vært et blandings-barn. Min mor er finsk (100% genetisk sett også) og min far var «norsk», trodde jeg nå i hvert fall før jeg startet på min genetiske reise. For også i mitt eldgamle DNA er jeg blandings-barn, av vikinger og longobarder. Dette viser igjen hvor stor migrasjonen også var i gamle tider. Mennesket har alltid flyttet på seg, nettopp av nysgjerrighet, kanskje også av nødvendighet. Landegrenser, og ikke minst pass, er jo sånn sett en helt moderne og unaturlig oppfinnelse.

Artikkelforfatterens eldgamle opphav.

Som nevnt har DNA-forskning alltid vært spennende og ikke minst givende, til tross for at ekspertisen på området snakker et språk jeg ikke forstår. Helt enkle ting får jeg likevel med meg, som en bekreftelse på at jeg faktisk ER far til min eldste sønn, det var altså ikke postmannen…

Mer spennende er det at jeg har blitt fortalt at jeg har et gammelt og litt mer sjeldent DNA på farssiden. Jeg har sågar fått opprettet en egen haplogruppe med en kar fra Nordland. Trykk på linken for å forstå det mer utdypende, men slik jeg forstår det er din haplogruppe der man definitivt kan slå fast at du «oppstår» i relasjon far-far-far-far osv. Min er altså så sær at den foreløpig bare deles med meg og en til, og den heter G-Z39263. Håper virkelig det dukker opp flere slektninger på sikt! Der ligger jo selvsagt utfordringen for alle disse DNA-selskapene; resultatene kan bare sammenlignes med resultater de har i egen gen database. Så dette vil nok vokse på sikt ettersom genforskning stadig blir mer populært.

For å komme tilbake til artikkel-tittelen igjen, fikk jeg stor glede av å se bokbadet med Johan Norberg, kanskje er jeg en fjern slektning, i og med at jeg jo er mer svensk enn norsk? Norberg poengterer at åpenhet, i handel og migrasjon gir de mest utviklende forhold, både menneskelig sett og samfunnsøkonomisk sett. Mine genetiske spor viser jo at migrasjonen alltid har vært sentral i mennesket. Hvorfor skal det moderne høyteknologiske samfunnet bli den tiden som stopper noe som mennesket har gjort naturlig gjennom hele sin eksistens?

Hvorfor får ikke storsamfunnet og mektige ledere og politikere over hele verden øynene opp for den mest naturlige ting her i livet? Mennesket er i grunn født fri, skapt til å bevege seg fritt på denne kloden, i søken etter lykken, nysgjerrigheten, om så i nødvendigheten! Selvsagt skal også vi, det moderne mennesket, få flytte seg like fritt som våre eldgamle slektninger!

Migrasjon bringer med seg flotte nye kulturer, men det bringer også med seg økonomisk vekst, både for den som flytter på seg og for det området de flytter til.

Hvorfor våkner vi snart ikke opp for det faktum at det er de lukkede kulturene som har klart seg dårligst i verdenshistorien, de åpne klarer seg best. Faktum er at det eneste samfunnet som ennå ikke har bukket under, er det vi lever i nå. Åpner vi opp for åpenheten, er det kanskje ennå mulighet for at vi blir det eneste siviliserte samfunn som historisk sett overlever.

Mest lest

Arrangementer