Magasin

Innvandrere stjeler ikke jobber

At innvandrere er en byrde på norsk økonomi er ikke et uvanlig argument, men er det sant at friere innvandring medfører flere sofasittere som belaster samfunnet eller fremmedarbeidere som tar jobbene fra norskfødte?

Dette er det liten grunn til å tro. Snarere tvert imot, viser en rekke studier at arbeidsledighet ofte reduseres i perioder med økt innvandring. Innvandrere tar selvfølgelig jobber, som kan være et viktig samfunnsbidrag, men de skaper dem også. Arbeidsinnvandrere bruker også penger og øker etterspørselen for varer og tjenester. Om de tillates kan de også selv bli arbeidsgivere. Faktisk er nesten halvparten av verdens største bedrifter startet av amerikanere med innvandrerbakgrunn.

Tall fra USA, et land med historisk mye innvandring (ikke minst fra Norge), viser en sterk sammenheng mellom høy innvandring og lav arbeidsledighet. En stor årsak til dette er sannsynligvis at åpne jobbmarkeder, som kjennetegnes av lav arbeidsledighet, tiltrekker arbeidsinnvandrere. Dette støtter likevel poenget. Større mengder arbeidsinnvandrere trekker gjerne dit det er behov for dem og dette er noe Norge har nytt godt av. Uten arbeidsinnvandringen på 70-tallet kunne vi aldri fått den økonomien vi har. 

Kilde: https://www.cato.org/blog/why-unemployment-lower-when-immigration-higher

Det er slik at norskfødte arbeidere som regel er mer attraktive på arbeidsmarkedet enn nyankomne innvandrere, spesielt de fra fattige bakgrunner med lavere utdanning. Ikke minst er det ofte en stor fordel å kunne lokalspråket, noe innvandrere gjerne ikke kan før de først har hatt tid til å etablere seg i landet.

En annen undersøkelse som dannet modeller basert på 15 europeiske land (deriblant Norge) over 30 år konkluderte også at arbeidsledigheten sank etter store økninger i innvandring. Den samme studien tok også for seg en rekke andre økonomiske faktorer og tilbakeviste på lang vei at innvandrere er en økonomisk byrde for mottakerlandet. En tredje studie fra IMF konkluderte tilsvarende med at både høyt- og lavtutdannede innvandrere øker produktiviteten og GDP per innbygger. Den konkluderer også at de bidrar fordelaktig for både de med høy og lav inntekt.

Kilde: https://www.nature.com/articles/d41586-018-05507-0

Alt i alt, er det lite grunnlag for å tro at arbeidsinnvandrere utgjør en byrde på mottakerlandets økonomi. Store mengder innvandrere trekkes typisk der det er behov for arbeidere, hvilket er et utelukkende positivt bidrag for økonomien. Videre, bruker de selv penger som igjen skaper flere jobbmuligheter, også for lokalbefolkningen. I tillegg kan de som andre starte og drive både små og store bedrifter. Det er altså lite som tyder på at innvandrere stjeler nordmenn sine jobber.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer