Ukas anbefaling

Teknologidirektørane tek ytringsfridomen din!

Det er i alle fall det amerikanske politikarar båe til høgre og venstre vil ha oss til å tru. Demokratane og Republikanarane har i lengre tid trua med å endre seksjon 230 i telekommunikasjonslova. Denne paragrafen reknast for å vere sjølve grunnlaget for ytringsfridom på internett.

Debatten byrja å rase igjen etter at Trump og ein rekke av støttespelarane hans blei utestengt frå ei rekkje tenester fordi dei nytta tenesta i strid med brukarvilkåra. Mange kalla dette for sensur, men det er det berre staten som kan gjera. Er Jack Dorsey og Mark Zuckerberg den største trusselen mot ytringsfridomen din, eller borde du vere meir bekymra over Nancy Pelosi og Chuck Schumer?

Total speletid er rundt ni minuttar.

Mest lest

Arrangementer