Magasin, Ukas anbefaling

Hayek eller Rand?

I juli 2020 inviterte the Australian Taxpayers’ Alliance og Australian Libertarian Society til Friedman8, ein digital liberalistisk konferanse som gjekk i 24 timar i strekk. I ein av panela diskuterte Barbara Kolm frå Friedrich A. v. Hayek Institut og Jennifer Grossman frå Atlas Society kven som hadde gjort det største bidraget til fridomsrørsla. Var det F.A. Hayek eller Ayn Rand? Eamon Butler frå the Adam Smith Institute leia debatten. Diskusjonen gjer eit godt overblikk bidraga til dei to tenkjarane.  

Total speletid er rundt 50 minutter.

Mest lest

Arrangementer