Kommentar

Formyndermennesket Helgheim!

Fremskrittspartiet stortingsrepresentant Jon Helgheim ønsker å forby unødvendige utenlandsreiser. Hensikten til FrP er selvsagt å hindre importsmitte.

Jon Helgheim

Det å nekte mennesker å forlate et land er noe vi forbinder med noen av de mest autoritære og totalitære regimer i historien. Kommunistene i Øst-Tyskland begrunnet for eksempel Berlinmuren med vikarierende argumenter, noe som er vanlig blant folk med manglende respekt for individuelle rettigheter.

Legg merke til at det er den innvandringspolitiske talsmannen til FrP som kommer med utspillet. Det er neppe tilfeldig. Det har nemlig vært litt fokus på at innvandrere ønsker å reise hjem for å besøke familien, og det trigger selvsagt «visse» instinkter hos enkelte. Kan man plage innvandrere eller legge skylden på dem for noe, er Helgheim og hans nasjonalkonservative venner sjelden vanskelige å be.

Hovedsaken til Fremskrittspartiet er jo å bestemme hvor mennesker skal få lov til å bo og arbeide. Landegrenser er der som et virkemiddel for stemmesanking og moralisme.

Helgheim har ingen problemer med å overlate til staten å bestemme hva som er nødvendige utenlandsreiser. Smak litt på den. Jeg er for feit. Skal staten bestemme hva som er nødvendig mat for meg? Noen drikker for mye? Skal staten bestemme hva som er nødvendig drikke for dem? Skal staten bestemme hva som er nødvendig av klær? Bøker? Aviser? Vennskap og sosial omgang? Vi er her langt unna enhver respekt for at mennesker selv skal velge hva de ønsker. Ikke begrenses av hva Helgheim mener er nødvendig.

Det er smitt i alle aktuelle land. Her ser du smitten i Norge kontra verden. Ser du forskjellen?

Hvordan ser smittekartene ut for Norge kontra verden. (Alle illustrasjoner hentet fra VG i dag.)

Dra på pilene for å vise mer av verdenskartet.

Det er smitte i de fleste aktuelle reiseland, og da blir det meningsløst med reiseforbud. Det er lett å se fra bildene at det er liten fare for oss ved å la pakistanere eller somaliere dra hjem på ferie.

La dem komme, la dem feriere, la dem komme tilbake!

Mest lest

Arrangementer