Kommentar

Ukritiske gjengivelser av politisk spinn

Eirik Løkke graver dypt når han skal forsvare påstanden om «drakoniske» valglover i Georgia. Spesielt overbevisende blir det ikke.

8. april forfattet jeg et innlegg hvor jeg kritiserer Løkke for å ta et par liter Møllers tran for mye i sin fremstilling av de nye valglovene i Georgia som «drakoniske». Straks fikk jeg svar.

Jeg går ikke gjennom hele motsvaret, men noen punkter må kommenteres. Løkke gjentar for eksempel dette med utdeling av mat og vann til velgere i kø, og skriver:

«At man i det hele tatt kommer på tanken å forby utdeling av mat og vann til folk som har stått timevis i kø er ganske sprøtt. … At man … forsøker å regulere muligheten for å dele ut mat og vann under dekke av å hindre politisk påvirkning er et eklatant uttrykk for manglende demokratisk sinnelag. For ikke å si drakonisk.»

Om vi ikke kommer oss videre herfra vil det fort bli slitsomt. Som jeg poengterte i mitt forrige innlegg: Velgere i kø står helt fritt til å ta med seg mat og vann. De kan også bestille mat og drikke mens de står i kø. De kan også få mat og drikke donert. Det betyr ikke at tiden velgere må stå i kø, et problem som kunne ha blitt løst med flere valglokaler for å lette på trykket, ikke er verdt å ta tak i, men det er ikke dette Løkke kommenterer.

I stedet er han opptatt av det «strenge» i valgloven, som er at det ikke skal settes opp bord og båser nærmere enn drøyt 7 meter fra valgkøen. Og hvis velgerne befinner seg nærmere enn 45 meter fra valglokalet, skal den donerte maten og drikken først gis til, og så deles ut av, ansatte ved valglokalet, og ikke av kommersielle eller politiske organisasjoner.

Valgkø utenfor PS59 i New York i 2016.  Foto Marco Verch CC.BY.
Valgkø utenfor PS59 i New York i 2016. Foto Marco Verch CC.BY.

Valgloven forbyr altså ikke det å gi velgere mat og drikke, men klargjør hvor det er tillatt å gjøre dette. Et sentralt punkt jeg siterte fra loven, men som Løkke valgte å overse, godtar tilgjengeliggjøring av «self-service water from an unattended receptacle to [a voter] waiting in line to vote» – altså ubemannede vannstasjoner velgere selv kan forsyne seg fra.

Hva som gjør dette «drakonisk», «sprøtt» og «manglende demokratisk sinnelag» har ikke blitt klarere.

Det republikanerne forsøker å få bukt med, er det som kalles «line warming», hvor velgere i kø blir forsøkt påvirket med gaver rett før de avgir stemme. Georgia og andre delstater har erfaring med politikere, ikledd stem-på-meg!-T-skjorter, med fotografer på slep, som deler ut pizzastykker og snacks til velgere i kø, før reklamebildene publiseres på sosiale medier. Det har også stått politisk sponsede foodtrucks helt inntil lokalet.

Av samme grunn som Georgia, har delstater som Montana, Minnesota og New York liknende «drakoniske» valglover.

Løkke innrømmer at valglovene ikke begrenser åpningstidene ved forhåndsstemming. Men han trekker frem noen merkelige eksempler på hvordan det likevel vil bli vanskeligere å forhåndsstemme. Et av dem er nedkortet tidsfrist for å stemme via brev, fra seks til tre måneder. Er det udemokratisk at velgere ikke har et halvt år til å sende et brev? Blir det enda mer demokratisk om vi slenger på et ekstra halvt år? Hva med et helt år? To år?

I tillegg nevner Løkke «kraftig reduksjon av stemmeurner (drop boxes)». Dette fra en som anklager meg for å overse kontekst. Forsøk på å fremstille reduksjon i antall «drop boxes» som et anti-demokratisk prosjekt, er ikke redelig.

«Drop boxes» er beholdere velgere kan putte stemmesedler oppi, i stedet for å sende dem med post, eller stå i lange køer. Det er riktig at det skal bli færre av disse enn det var i 2020. Men som BBCs faktasjekk sier, «this needs to be put in context». På Løkke kan det virke som om en lengre, demokratisk tradisjon er under angrep fra valglovene. Relevant er det å nevne at før i fjor ble ikke slike «drop boxes» brukt i Georgia. De ble brakt inn som nødstilfelle på grunn av koronavirus-pandemien (og flere av dem vil bli beholdt fremover).

Gratis ID-kort har vært tilgjengelig i Georgia siden 2007. De ser ut som på bildet, men ordene Driver's license er erstattet av Identification Card. Kilde: Georgia Department of Driver Services.
Gratis ID-kort har vært tilgjengelig i Georgia siden 2007. De ser ut som på bildet, men ordene Driver’s license er erstattet av Identification Card. Kilde: Georgia Department of Driver Services.

Så til ID med foto. Dette kravet er trolig det snodigste å henge seg opp i, spesielt for en nordmann. «Forslaget til ny valglov krever bestemte typer ID, i tillegg til striktere krav om rett utfylling», skriver Løkke: «Forslaget gir flere muligheter til å avvise stemmer, fremfor å legge forholdene til rette for at flere skal avgi stemmer. Igjen er det ingen beviser for omfattende valgjuks.»

Når valgsystemet mangler tillit, med rette eller urette, tross «ingen beviser for omfattende valgjuks», hvordan løser man det? Norske USA-eksperter vil nok si at svaret ligger i flere VG-kronikker om at ekspresident Trump er en løgner og republikanerne en kult. Men, kan det ikke tenkes at det å kreve legitimasjon med foto, en standard praksis i veldig mange land, kan eliminere en kilde til usikkerhet og tvil?

Videre skriver Løkke at jeg ikke nevner hva slags type ID det er snakk om, og at det er vanskeligere for amerikanere enn det er for nordmenn å få tak i gyldig ID. Ser vi på tallene mangler imidlertid færre enn 10 000 registrerte velgere i Georgia, en delstat som hvor det bor flere enn 10 millioner mennesker, førerkort eller personnummer, to vanlige former for å verifisere identitet.

Uansett, la oss være helt eksplisitt på hva slags ID som godtas:

  • Any valid state or federal government-issued photo ID, including a free ID Card issued by your county registrar’s office or the Georgia Department of Driver Services (DDS)
  • A Georgia Driver’s License, even if expired
  • Valid employee photo ID from any branch, department, agency, or entity of the U.S. Government, Georgia, or any county, municipality, board, authority, or other entity of this state
  • Valid U.S. passport ID
  • Valid U.S. military photo ID
  • Valid tribal photo ID

Mangler man en av disse formene for gyldig ID, tilbyr delstaten gratis ID-kort. Slike utstedes hos alle fylkesregistreringskontorer uten kostnad, mot dokumentasjon som kan bekrefte navn og fødselsdato og bostedsadresse i Georgia (strømregninger, telefonregninger, fødselsattester). Drakonisk?

Siden det ikke er indikasjoner på valgjuks, er det ifølge Løkke «vanskelig å lese forslaget som annerledes enn et forsøk på å minimere demokratiske stemmer». Like etterpå konkluderer han at «formålet [er] å hindre stemmegivning».

Hvordan kvalifiserer dette seg til noe annet enn useriøs spekulasjon? Hva slags glasskule er det Løkke har på kontoret sitt som han kan titte inn i for å få innsikt i hva som er republikanernes egentlige, uuttalte intensjon? Holder vi døren åpen for at endringen i valgloven kan skyldes annet enn republikanernes angivelige hat mot demokrati, kan vi vel tolke disse som et forsøk på å gi valgsystemet legitimitet?

Løkke forstår ikke hvorfor jeg og andre kritiserer Trumps kritikere. Svaret på det er ganske enkelt at norske USA-eksperter foretrekker karakteristikker fremfor opplysningsarbeid som inviterer til refleksjon. Litt som å se en følelsesladet gjeng heie og bue under en fotballkamp. Det er det gode mot det onde, og det er viktig å velge side. Uhyre sjelden finner vi substansiell kritikk av Det demokratiske partiet, selv nå når det sitter ved makten. Tvert imot fremstår USA-ekspertene stort sett som ukritiske formidlere av den politiske venstresidens spinn.

Mest lest

Arrangementer