Stikkord: stemmerett

Viktigst av alt er stemmeretten?

Marthe Hommerstad og Bjørn Arne Steine har redigert en interessant antologi i anledning fjorårets hundreårsjubileum for avskaffelsen av den siste direkte økonomisk-sosiale begrensning på stemmeretten.

La barn stemme?

Johannes Bergh har sammen med Jan Eichhorn og andre skribenter skrevet en interessant bok med erfaringer med senket stemmerettsalder til 16 år.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv