Kommentar

Regjeringen bør si nei til en utvanning av rusreformen

Rusreformen er død, eller rusreformen bør være død hvis ikke Fremskrittspartiet overrasker på landsmøtet 7. til 9. mai. Å tro at FrP skal være et liberalt alternativ i denne saken, er en illusjon.

Det var spennende før landsmøtet i Arbeiderpartiet behandlet redaksjonskomiteens forslag fredag kveld. Landsmøtet stemte nei til avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Regjeringen mangler dermed flertall for forslaget til rusreform.

Liberalere fra mange miljø har brukt år på å endre Høyre, et parti som hadde nulltoleranse mot narkotika. Et fantastisk arbeid ble gjort i det konservative partiet, men landsmøtet i Arbeiderpartiet satte stopper for en stor og viktig kursendring i narkotikapolitikken. Det ville vært en kursendring fra straff til hjelp.

Regjeringen Solberg 24. januar 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig. Derfor var det mange arbeiderpartidelegater som talte varmt for å hjelpe rusmisbrukere med de tyngste problemene. Å hjelpe de svakeste av de svake, er det bred enighet om. Det trenger vi ingen rusreform for.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet ønsket på fredag differensierte reaksjoner mot små mengder av ulovlige rusmidler. Det er ingen kursendring, uten at vi går inn i debatten om hvordan dette skal skje i praksis de neste årene. Arbeiderpartiets vedtak er mat for jurister i politikkutforming.

Dersom regjeringspartiene mangler flertall i Stortinget etter vårens landsmøter, bør Høyre og Venstre si nei til en utvannet og dårlig rusreform. Varianten Arbeiderpartiet legger opp til viderefører problemene rusreformen ville bekjempe. Det oser mangel på tillit og relasjonsbygging i Arbeiderpartiets vedtak, og det bør regjeringen og regjeringspartiene ta til etterretning.

Om liberalere fortsatt vil arbeide for ny narkotikapolitikk? Ja, et rungende ja. Vi tapte nok en runde, men vinner til slutt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer