Kommentar

Høyres Tetzschner foretrekker konsensus over sannhet

Høyre og Venstre har vært blant de største pådriverne for den foreslåtte rusreformen, med fokus på en liberal og humanistisk tilnærming til rusbrukere for at disse ikke lenger skal bli stigmatisert av storsamfunnet eller bli fratatt mulighetene til å skape seg et godt liv med rent rulleblad.

Fredag 16. april vedtok Arbeiderpartiet at de ønsker å fortsette dagens harde linje mot de som bruker ulovlige rusmidler, noe som i praksis betyr kroken på døra for den foreslåtte reformen. Nå foreslår Høyre-profil Michael Tetzschner at Stortinget samles om et bredt forlik for rusreform uten generell avkriminalisering.

Michael Tetzschner er stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / CC BY-NC 2.0

Vektlegger vår tids stammementalitet

Michael Tetzschner i Oslo Høyre har flere ganger uttrykt en typisk høyreliberal tilnærming til moderne problemstillinger, som for eksempel kinesiske myndigheters overgrep i Hongkong, Datalagringsdirektivet (DLD) og vanlige folks muligheter til å saksøke personer, firmaer eller staten. I spørsmålet om avkriminalisering av narkotika velger han derimot den konservative tilnærmingen fremfor den liberalkonservative som Erna Solberg og Bent Høie fronter, og han vektlegger at en rusreform vil utfordre «foreldreautoriteten» det foreldre ønsker å forhindre egne barns eksperimentering med rusmidler.

– Foreldreautoriteten bør understøttes av de normene som samfunnet setter opp. Og de som står i en vanskelig oppdragergjerning og som har det nærmeste ansvaret for sine barn, de vil oppleve at man ikke lenger kan argumentere med lovverket på samme måten, sier Tetzschner til NRK.

Problemet med dette forholdet mellom såkalt foreldreautoritet og normer som samfunnet setter opp er at det raskt oppstår en sirkelargumentasjon som ikke baserer seg vitenskap og fakta, men en slags stammementalitet. Den isolerte stammen blir i dette tilfellet Norge, hvor det settes sammen en gjeng som skal diskutere sannheten seg imellom uten tilgang på forskning og empirisk data utenfra. Moderne forskning og kunnskap banker på ved våre landegrenser uten at noen åpner døra. Når stammen først har vedtatt sannheten uten å få den skikkelig utfordret i en større internasjonal kontekst, så skal den tres nedover hodet på neste generasjon slik at stammen definerer verdi- og holdningsgrunnlaget for hva disse skal føle og tenke, og ikke minst hvordan de skal vekte ting opp mot hverandre. Dette står i kontrast til idealene i et moderne og vestlig samfunn.

Ugjenkjennelig fra en høyreliberal mann

Tetzschners aksept for kulturell påvirkning eller rettere sagt hjernevask på nasjonalt nivå, er ganske ugjenkjennelig med tanke på hans generelt liberale standpunkt i politiske spørsmål. Når vi først har tilgang på bedre og nyansert informasjon om ulike rusmidler, blant annet gjennom studier fra et mangfold av oppegående land, så fremstår Tetzschners fokus på en rådende (nasjonal) konsensus som en begrensning av neste generasjons potensielt reflekterte og fritt tenkende unge mennesker. Neste generasjon må få nettopp denne friheten til å reflektere uten å møte på konstruerte moralske sperrer, spesielt hvis vi ønsker at disse skal kunne integreres godt i et internasjonalt miljø uten å bli gitt en rolle som særingen fra nord med stor skepsis og en rar risikoforståelse.

Som internasjonal student ved flere anledninger kan jeg bekrefte at nordmenn og til dels svensker ganske tydelig skiller seg ut sammenlignet med andre europeere. Jeg har sett det på nært hold under sosiale sammenkomster, og selvom tillært ruskonservatisme sannsynligvis ikke har hele skylda for denne særheten, så mener jeg det er et eksempel på én av tvangstrøyene som er bidrar til norsk særhet og sosialt utenforskap. Jeg ønsker ikke denne tvangstrøya med tilfeldig satte holdningspakker og rare magefølelser, så la meg og de andre unge få slippe en standard som kun gjelder oss og ikke resten av vesten.

Vi mennesker er sosiale vesener og derfor vil det bli en større terskel for unge å oppsøke sannheten hvis de får en klump i magen hver gang de prøver å reflektere over eller utfordre etablert konsensus (les: kognitiv dissonans). Slik fungerer vi mennesker, og slik kan vi formes som marionetter i ung alder. Overgrepet oppleves naturligvis størst når vi har tilgang på informasjon med faglig tyngde som strider imot marionett-mesterens faktaresistente holdninger (enten staten eller et demokratisk flertall). Det er dessverre ingen automatikk i at folk flest velger de mest vitenskapelige beslutningene som skal gjelde flertallet.

Et råd til vitenskapelig orienterte partier

Mitt råd til partiene som har valgt å basere seg på fakta og ikke sirkelargumenterende konsensus er følgende:

Ikke gi dere! Rusreformen er ikke lagt død, den er bare utsatt noen år. Kampanjene som har blitt ført på sosiale medier har gjort inntrykk på vanlige folk, og mange har flyttet holdningene sine til rusbrukere flere skritt i en mer humanistisk og inkluderende retning. Mange har måtte ta kampen i sitt eget hode med tillærte fordommer til andre, som skulle beskytte dem selv mot å ta risiko i eget liv ved å eksperimentere med rusmidler i ungdommen. Alle skjønner at en slik to-deling er den enkleste måten å få flere til å avstå fra narkotika på, men det er ikke sånn vi gjør det.

Vi baserer oss på vitenskap, grundig opplæring med tilgang til korrekt informasjon, og gir deretter vanlige mennesker (også unge) trening i å fatte gode beslutninger for eget liv basert på informasjonen de har fått. Selvom ovenifra-og-ned-styring av folk som marionetter kan være fristende og gi noen gode resultater på mikronivå, så vil det aldri kunne forsvares på makronivå. Den rent praktisk uheldige konsekvensen på markonivå er at folk blir sent mentalt voksne fordi de ikke får trening i å fatte selvstendige gjennomtenkte beslutninger. Til slutt må de, som alle andre, sendes ut i den store verden, om det så er på folkehøyskole, universitet eller jobb, og da kommer virkeligheten rakst som et pistolskudd uten at de er utstyrt med en trygg og gjennomtenkt verktøykasse for hvordan styre sine egne liv.

Min oppfordring til konservative og liberalkonservative er følgende:

Tenk i lange linjer og tenk liberalt av hensyn til de store sammenhengene, og for den verden vi skal forberede neste generasjon på.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer