Debatt

Klart det nytter å kildesortere!

Dette tilsvaret på en tidligere artikkel i Liberaleren kommer fra både Norsirk (som håndterer husholdningsplasten i Oslo i dag) og Plastretur (som håndterte plasten i Oslo i fjor / Grønt Punkt som det refereres til).

Klart kildesortering nytter! Det bekrefter begge returselskapene som håndterer emballasje i Norge i dag, Norsirk og Plastretur.

Invitert til innsyn

Etter innlegget i Liberaleren fra journalist Lene Johansen, som ikke stoler på at plasten hun sorterer blir til noe nytt, er hun blitt invitert til å få innsyn i tallene fra Norsirk for å se tallene for Oslo, så hun også begynner å kildesortere, sier Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk

Eg litar ikkje på at plastikken eg sorterer blir nytta til noko nytt.

Lene Johansen i Liberaleren 30/6-21

To godkjente selskaper

I Norge er det to godkjente returselskap som håndterer/avsetter plastemballasjen etter at den er kildesortert av forbruker; Norsirk og Plastretur (sistnevnte driftes av Grønt Punkt Norge). Norsirk håndterer/avsetter bl.a. Oslo-plasten, de blå posene som folk i Oslo sorterer plasten sin i.

Norsirks plastemballasje

-Vi tok over innsamlingen og behandlingen av de blå posene i Oslo i fjor tidlig sommer, og er godt fornøyde med materialgjenvinningsgraden vi har oppnådd. Hele 42% av plasten i de blå posene i vårt system er blitt til ny plast, sier kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby.

Norsirk samler inn plastemballasje fra husholdninger i Norge. Plastemballasjen som er samlet inn fra husholdningene kjøres på tog så langt det er mulig (der det er jernbanenett), og der det brukes lastebil tilstrebes en så god utnyttelse av lastekapasitet som mulig (maksimal nyttelast og returtransport).

Norsirks plastemballasje kjøres til et sorteringsanlegg i Sverige, der plasten sorteres og forberedes til videre behandling eller materialgjenvinning. Materialgjenvinningen foregår i Sverige, Polen og Tyskland. Norsirk bekrefter har full sporbarhet i sine verdikjeder, og at alt behandles i Europa.

Les mer om Norsirk og plastemballasje her.

Plastreturs plastemballasje

Plastemballasjen fra husholdninger som håndteres av Plastretur (Grønt Punkt Norge) sendes, som journalisten påpeker, i all hovedsak til Tyskland for sortering, men noe er også sortert i Skandinavia. Ved frakt brukes 70% miljøvennlig togtransport og i tillegg returtransport som utnytter transportubalansen mellom Norge og kontinentet. Plastretur har full sporbarhet på all plasten som sendes til sortering og deretter materialgjenvinning. Videre fra sortering ble 72% materialgjenvunnet i Tyskland, 12% i Litauen og resten også innad i Europa i 2020. Ikke noe av plastemballasjen blir sendt til Asia.

For spørsmål om Norsirk ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby mobil 99 500 518

For spørsmål om Plastretur (Grønt Punkt Norge) ta kontakt med kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad mobil 950 63 805

Mest lest

Arrangementer