Magasin

Den hayekianske velferdsstaten

Kva fant dei: Det er mogleg å kombinere ein stor stat med høg økonomisk fridom.

Korleis dei fann det ut: Andreas Bergh hjå Universitetet i Lund har i fleire år arbeida med å teste omgrepet den hayekianske velferdsstaten, og arbeide has blir lagt merke til og sitert i anna forsking. Den nyklassiske økonomiske skulen reknar ein stor stat ut frå kor mykje av bruttonasjonalproduktet staten tek. Bergh tek utgangspunkt i Hayeks argument om korleis ein nyttar kunnskap i samfunnet, som var utgangspunktet for Hayeks kritikk av sentralisert planøkonomi.

I artikkelen diskuterer han ulike premisser for økonomisk fridom og introduserer korleis kunnskapen er nytta som eit av kriteria for økonomisk fridom. Eit system som forutsett at ein sentral planleggjar sit på all kunnskap vil gje ein mindre fri økonomi, og eit system som legg opp til at kunnskap er desentralisert og gjer innbyggjarane moglegheit til å gjere egne val på bakgrunn av egne preferansar gjer ein meir fri økonomi.

Han går igjennom dei politiske vala som vart tatt når svenskane reformerte pensjonssystemet sitt på 1990-talet. Dei starta med eit tradisjonelt pensjonssystem der dei som jobba betalte for dei som var pensjonerte. Etter reforma har dei valt ein meir berekraftig løysing som legg større vekt på preferansane til dei som er medlemmar i pensjonskassa. Han konkluderer derfor at det er mogleg å finne politiske løysingar som gjer større økonomisk fridom, sjølv i store velferdsstatar som ein finn her i Skandinavia.

Korfor er det viktig: Større valfridom og auka økonomisk fridom er eit premiss for eit liberalt samfunn. Introduksjonen av omgrepet den hayekianske velferdsstaten gjer liberale eit nytt verktøy for å finne gode, liberale politiske løysingar innanfor ramma av det politiske og økonomiske systemet me lever i her i Skandinavia.

Kor du kan lese meir: Bergh, Andreas. “Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government.” Journal of Institutional Economics 16, no. 1 (2020): 1–12. doi:10.1017/S1744137419000432.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Fra arkivet

 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?