Magasin

Minipartibarometer september 2021

Du finner tidligere og fremtidige minipartibarometre her. Artikkelen er oppdatert etterhvert med ny informasjon – senest 12.09. Gjør for ordens skyld oppmerksom på at artikkelforfatter er aktivt medlem i Liberalistene.

Formålet med minipartibarometeret er å finne trender og nivåer for de minste partiene. Vi bruker snittet av ulike målinger for å finne best mulig gjennomsnittsnivåer, og vi ser på snittoppslutning over lengre perioder for å stabilisere trendene til noe meningsfullt. Om du er interessert i tankene bak metodikk og tilnærming finner du mer utfyllende informasjon i minipartibarometeret for august, og tidligere artikler. Det blir litt endringer måned om annen både fordi vi finner bedre måter å fremstille tallene på, og fordi tilgangen på informasjon endrer seg. I måneden før valget i september har flere mediehus valgt å publisere hvordan oppslutningen er brutt ned på de minste partiene, og det gir oss et mer robust datagrunnlag enn vi er vant med.

Datagrunnlag og oppdateringer

I det følgende oversikt over alle målinger som inngår, med eller uten småpartiene spesifisert, i vårt regnegrunnlag (oppdateres fortløpende). Målinger som ikke bryter ned oppslutningen for de minste tar vi med oss for å bruke nivået for andre som et korreks til målingene vi har detaljer fra. Siste kolonne angir hvorvidt småpartiene er listet særskilt, og dermed inngår i våre snittnivåer per parti direkte.

DatoMeningsmåler/publikasjonAndre*
01.09.2021Kantar/TV24,9Ja
01.09.2021Norstat/Vårt Land3,4
01.09.2021Norstat/Aftenposten3,9
02.09.2021Respons Analyse/VG/BT3,6Ja
02.09.2021Kantar/TV25,4Ja
05.09.2021Kantar/TV24,9Ja
06.09.2021Kantar/TV23,8Ja
07.09.2021Norstat/NRK 1)4,7
07.09.2021Kantar/TV23,7Ja
08.09.2021Kantar/TV23,1Ja
09.09.2021Respons Analyse/BT/VG3,9Ja
09.09.2021Norstat/DN4,9
09.09.2021Norstat/NRK (Supermåling)3,1
09.09.2021 Kantar/TV23,3Ja
09.09.2021 Ipsos/Dagbladet3,7
10.09.2021Kantar/TV23,3Ja
10.09.2021Opinion/FriFagbevegelse/DA/AN2,5
11.09.2021Norfakta/Nationen/Klassekampen 2)3,5
11.09.2021Kantar/TV23,6Ja
Gjennomsnitt3,85
 1. Fra målingen: 826 har oppgitt partipreferanse. Bak samlekategorien Andre er partiene Demokratene (11), Industri og næringspartiet (5) og Pensjonistpartiet (3). Sentrum, Liberalistene, FNB, Helsepartiet og PdK er nevnt av 2 eller 1 respondenter.
 2. Oppslutning oppgitt kun for noen partier: DEM (1,2), LIB (0,4), HEL (0,2)

Oppsummeringstabellen nedenfor lister følgende:

 1. Vårt snittnivå: dette er tallene vi får fra målingene markert med ja i loggen over. Der har vi tall som er brutt ned for småpartiene også.
 2. Justert nivå: her tar vi snittet av summen for andre både fra målinger som er spesifisert, og de som bare lister småpartiene samlet. Snittnivået herfra bruker vi så til å justere nivåene fra 1) til nivået fra alle kjente målinger.
 3. Anslåtte nivå: siden meningsmålinger har en tendens til å overvurdere småpartier sammenlignet med hva de oppnår i valg, bruker vi et anslått samlet nivå (hva vi tror er et sannsynlig resultat for andre i selve valget), og justerer fordelingen fra 1) og 2) deretter. Vi gjør en beregning for 3,5 pst, 3,0 pst og 2,5 pst. Jeg tror 2,5 er mer sannsynlig enn 3,5. Merk at NRK/Norstats supermåling med over 10.000 respondenter finner bare 3,1 pst til andre.

Alle justeringene er for øvrig rent matematiske. Litt mer kvalitativt funderte vurderinger kommer i tekstlig form mot slutten av artikkelen.

(klikk på tabellene for større bilde)

Trendtabellen indikerer at DEM har stabilisert seg på sitt nye, høye nivå rett over prosenten. SEN og PDK ser ut til å finne formtoppen på valgdagen, mens LIB virker å glippe litt i innspurten. Valgdagen får bli fasit.

Trender

Vi har tidligere benyttet et glidende snitt over tolv måneder for å jevne ut grafene for småpartiene til et lesbart format. Denne tilnærmingen er nødvendig for de aller minste av de små, men de litt større småpartiene tåler en mer volatil frekvens på snittberegningen. Vi forsøker derfor å bruke et tidsperspektiv på hver gruppe som er kortest mulig, og samtidig robust nok. Vi ender derfor med fire separate grafer som viser følgende:

 • Stortingspartiene vises som rene månedlige nivåer på snittet av ulike meningsmålinger
 • Småpartiene (de som konsekvent ligger over ca 0,1 pst) vises med glidende 3-måneders snitt og månedlige nivåer
 • Mikropartiene (de som pendler mellom 0,0 og 0,1) får sin egen graf som fortsatt benytter glidende snitt over 12 måneder, som er best egnet til å hente ut nivåer over tid der oppslutningen er vanskelig målbar. I tillegg tar vi med en graf med seks måneders snitt, selv om det grenser til å bli mer rotete enn informativt.

(Klikk på grafene for større bilde)

Det er lite å si om stortingspartiene som ikke allerede sies i andre medier. MDG svekker seg litt inn mot valgdagen, R holder nivået, V ser nokså sikker ut over sperregrensen og KrF litt mindre sikker. SP har stabilisert fallet, og AP har erstattet H som landets største parti. SV styrker seg, og FRP er stabile.

Minner om at grafen over er et glidende snitt over tre måneder i stedet for tolv som tidligere. Vi tar også med de månedlige nivåene nedenfor (tilsvarende stortingspartiene). Det sier nokså mye om medvinds- og motvindskomponenten for de ulike partiene like før valgdagen. Tallene i august og september er dessuten underbygget av henholdsvis syv og elleve separate målinger, så grunnlaget er betydelig mer robust enn det pleier.

Det tydeligste i de månedlige nivåene er at PDK og SEN styrker seg, INP og LIB svekker seg og PP er tilbake om lag på nivået de har ligget lenge etter en svak periode. DEM er tydelig over formtoppen, men ligger fortsatt svært godt an.

Hos de aller minste er det stort sett det langsiktige tolvmånederssnittet som er egnet. De relative variasjonene er for store og nullmånedene alt for mange til at man får stort ut av månedlige nivåer. PIR, HEL og FNB svekker seg, mens lokallista Pasientfokus styrker seg (ikke overraskende). For sistnevnte er tolvmånederssnittet helt misvisende, men vi sier litt mer kvalitativt om forventet nivå for partiet senere.

Med seks måneders glidende snitt på de aller minste begynner allerede grafen å bli rotete. En del partier synes imidlertid å våkne til liv nærmere valget, og foregående graf jevner ut trendene i så stor grad at slikt nesten forsvinner.

I tillegg til grafene over kan det være verdt å vurdere oppslutningen for de aller minste på svært lang sikt. Aggregatet fjerner kronologien fullstendig, og ser i stedet på hvor mange respondenter (overslagsmessig) som har svart i angjeldende partis favør i alle meningsmålinger som oppgir småpartier over ca tre år. Oppslutningen beregnes ut fra en antakelse om 1000 respondenter per undersøkelse og én respondent per promille.

Mer fra krystallkula

Jeg begikk noen spådommer i minipartibarometeret for august, men mye har endret seg på bare to uker. Først og fremst har uvanlig mange målinger blitt publisert der småpartiene spesifiseres, og det er det betydelige endringer i tendensene for de største blant de minste. Det er spesielt Sentrum og Partiet De Kristne som styrker seg sammenholdt med tendensene vi så i august. Vi begynner derfor med noen statistikktabeller for august og september for alle partier med registrerte utslag på meningsmålingene vi bruker.

 • LAV: dårligste resultat på en enkeltmåling
 • MEDIAN: resultatet på den midterste målingen dersom de sorteres fra minst til størst
 • SNITT: gjennomsnittlig oppslutning på tvers av alle målinger
 • HØY: beste resultat på en enkeltmåling
 • NULL: andel målinger uten registrert oppslutning i prosent

Tabellene viser totalt andre som summeringsnivå, og impliserer ganske enkelt samlet oppslutning for andre dersom partiene ender på sine respektive laveste, høyeste osv resultater.

Demokratene (DEM): 0,7-1,0

Demokratene ser ut til å lande rundt prosenten. Jeg tror det er lite sannsynlig at det blir mye over på landsbasis, men med så mange gode målinger som har kommet de siste månedene kan partiet likevel overraske stort på oppsiden. Partiet vil helt sikkert mangedoble resultatet fra 2017 (0,13 pst).

Partiet De Kristne (PDK): 0,4-0,6

Partiet har styrket seg betydelig inn mot valget, og har i tillegg vist robust oppslutning over tid på nivåene fra 0,3-0,5 pst. Her anser jeg nedsiderisikoen å være mindre enn muligheten for å overraske positivt. Siste nullmåling så sent som juni, men det virker mer tilfeldig enn del av noe mønster. Entydig og svært positiv tendens siste måneder. Det virker overveiende sannsynlig med et bedre valgresultat enn i 2017 (0,30 pst).

Pensjonistpartiet (PP): 0,2-0,4

Pensjonistpartiet har ligget på nivå med LIB og PDK i lang tid, men partiet har litt oftere nullmålinger enn de to andre. I tillegg har tendensen inn mot sommeren vært svak, selv om de har tatt igjen mye av det tapte på de siste målingene. Det virker lite sannsynlig at de vil nå opp til valgresultatet fra 2017 (0,44 pst), men om lag 0,3 pst kan være en rimelig forventning.

Liberalistene (LIB): 0,2-0,3

Siste nullmåling så langt tilbake som april. Stabil oppslutning nord for 0,2 pst, og partiet styrket seg tydelig opp mot 0,6-nivået før sommeren. I høst har det dabbet av mot 0,4 igjen. Det virker dermed sannsynlig med et resultat litt under 0,3 pst når vi tar hensyn til at mange velgere tenderer til å returnere til de store partiene på valgdagen. Svært sannsynlig at LIB vil forbedre resultatet fra 2017 (0,18 pst), men det ser samtidig ikke ut som partiet vil klatre over 0,3.

Sentrum (SEN): 0,1-0,3

Sentrum viser klare tendenser til å styrke seg inn mot valgdagen. Tid om annen kommer en jubelmåling opp mot prosenten, men partiet opplevde også en nullmåling så sent som august. Det ser tilsynelatende lyst ut for valgdagen, men det skal også nevnes at oppslutningen er lite robust over tid. Det virker derfor mer sannsynlig at partiet overrasker på nedsiden enn motsatt. 0,3 pst ser i øyeblikket ut som er godt innenfor rekkevidde, men nystartede partier har ofte litt vanskelig for å omsette gode meningsmålinger i gode valgresultat.

Industri- og næringspartiet (INP): 0,1-0,3

INP viser omtrent samme tendens som LIB der de styrket seg før sommeren, og faller litt tilbake igjen inn mot valget. Partiets oppslutning er imidlertid betydelig mindre robust enn LIB. Det er flere nullmålinger og større variasjon. Det rimer godt med at partiet stiller til sitt første valg, og fort kan betale en relativt høy småpartiavgift på valgdagen.

Pasientfokus (PAS): 0,1-0,2

Pasientfokus stiller bare i Finnmark, og må vurderes litt annerledes enn øvrige. Nullmålinger for PAS sier mest om at meningsmåler traff skjevt i hjemfylket og indikerer slik sett ikke en svikt i oppslutning. Det er helt naturlig med mange nullmålinger for et parti med ujevn geografisk oppslutning. Det virker derfor rimelig å se bort fra nullresultater og heller anta at medianmålingen (0,2) er noenlunde rettvisende på landsbasis.

Alliansen (ALL): ~0,1

Partiet har ikke hatt utslag på meningsmålinger på over to år, men har registrert mange resultater i september hvorav to viser 0,1 pst og tre 0,3. I tillegg gjorde partiet et svært godt skolevalg. Selv om det hittil har vært lite objektivt som tyder på et resultat i nærheten av 2017 (0,11 pst), så har partiet har en særegen evne til å få medieoppmerksomhet. Det kan gjøre en stor forskjell på disse nivåene, og det vises kanskje i form av at partiet nå plutselig dukker opp på fem målinger i uken før valget etter å ha vært borte i to år.

Kystpartiet (KP): <0,1

Kystpartiet ser ut til å ligge om lag på nivå med valgresultatet fra 2017 eller svakere. Deres langsiktige underliggende nivå varierer mellom om 0,05 pst og 0,10 pst.

Helsepartiet (HEL): <0,1

Ingen håp om tangering av valgresultatet fra 2017 på 0,35 om vi skal tro meningsmålerne. Mange nullresultater, og ingen enkeltmålinger i nærheten av forrige valgresultat.

Piratpartiet (PIR): <0,05

Piratpartiet er et småparti med betydelig oppside. Piratbevegelsen er stor i land som Tsjekkia, Tyskland og Island, men har aldri tatt helt av i Norge. De gjorde det godt i skolevalget med over prosenten, men det er neppe en pålitelig indikator for stortingsvalget. De gjorde det dårlig målt mot egne forventninger i 2017 (0,11 pst). Det er enn så lenge vanskelig å finne holdepunkter for at partiet vil gjøre det bedre i år basert på meningsmålingene vi har tilgang på. Dersom det er stor regional ubalanse i oppslutningen er det imidlertid fort gjort at underliggende oppslutning ikke fanges opp riktig.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB): <0,05

Partiets oppslutning har kollapset fullstendig siden kommunevalget i 2019, og har nullresultater i mange målinger både i august og september. Det er få tegn til bedring inn mot valgdagen, og underliggende oppslutning på lang sikt har falt jevnt og trutt i to år.

Denne artikkelen vil for øvrig oppdateres et par ganger før valgdagen ettersom nye målinger blir tilgjengelige.

Til sist gjenstår å ønske både velgere, småpartier og stor(tings)partier lykke til – godt valg!

Mest lest

Arrangementer